Biuletyn Informacji Publicznej  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Plany pracy komisji stałych Rady Gminy Troszyn na rok 2023 zostały przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/254/22 Rady Gminy Troszyn z dnia 29 grudnia 2022 r.

Składy stałych Komisji Rady Gminy Troszyn

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: Szabłowski Andrzej Franciszek
Zastępca Przewodniczącego: Trzaska Elżbieta
Członek: Białobrzewska Iwona

KOMISJA GOSPODARCZA
Przewodniczący: Brzeziński Czesław
Zastępca Przewodniczącego: Sokołowski Piotr
Członkowie: Szabłowski Edmund Zygmunt, Głębocki Andrzej, Szabłowski Andrzej Franciszek

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Przewodniczący: Onyszk Bożenna Maria
Zastępca Przewodniczącego: Wróbel Jan
Członkowie: Dzwonkowski Stanisław, Pikowski Zdzisław

KOMISJA PRZESTRZEGANIA PRAWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
Przewodniczący: Wojciechowski Jerzy Piotr
Zastępca Przewodniczącego: Sokołowski Piotr
Członkowie: Brzeziński Czesław, Dzwonkowski Stanisław, Kosewski Waldemar

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Przewodniczący: Trzaska Elżbieta
Zastępca Przewodniczącego: Białobrzewska Iwona
Członkowie: Głębocki Andrzej, Pikowski Zdzisław, Wróbel Jan

Udostępniony: 30 grudzień 2019 Data wytworzenia : 30 grudzień 2019 Poprawiono: 30 grudzień 2019
Wytworzony przez: Administrator Stanowisko wytwarzającego: Administrator
Licznik odwiedzin: 51
Wersje:
2023-09-01 08:12:45 Administrator