Biuletyn Informacji Publicznej  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Menu przedmiotowe

Redakcja BIP

Marzena Jastrzębska
marzena.jastrzebska@troszyn.pl
Telefon: +48 (0-29) 767 10 53
Faks: +48 (0-29) 767 10 53

Uchwała Nr I/3/2024
Rady Gminy Troszynie

z dnia 7 maja 2024 r.

w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy.

 

Na podst. art. 21  ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) uchwala się, co następuje:

  • 1.

Uchwala się następujące składy stałych Komisji Rady Gminy Troszyn:

  • KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący:   Szabłowski Andrzej Franciszek                                 

Członkowie:         

Gawek Elżbieta

Jankowski Mariusz

Łuba Sławomir

Walerzak Sebastian

  • KOMISJA GOSPODARCZA

Przewodniczący:   Kosewski Waldemar

Członkowie:

Gumowski Sylwester

Łuba Sławomir

Pikowska Zofia

Szabłowski Andrzej Franciszek

  • KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Przewodniczący:   Załuska Wojciech                  

Członkowie:

Gawek Elżbieta

Jankowski Mariusz

Mierzejewski Zenon Marek

Wojciechowski Jerzy Piotr                      

  • KOMISJA PRZESTRZEGANIA PRAWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Przewodniczący:   Gumowski Sylwester

Członkowie:

Pikowska Zofia

Walerzak Sebastian

Wróbel Jan

Załuska Wojciech                        

  • KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Przewodniczący:   Pikowska Zofia

Członkowie:         

Czartoryski Piotr

Gawek Elżbieta

Łuba Sławomir

Wilczewski Grzegorz

  • 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udostępniony: 07 maj 2024 Data wytworzenia : 07 maj 2024 Poprawiono: 08 maj 2024
Wytworzony przez: Administrator Stanowisko wytwarzającego: Administrator
Licznik odwiedzin: 107
Wersje:
2024-05-08 21:17:13 Administrator
2024-05-08 21:15:33 Administrator