Biuletyn Informacji Publicznej  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

herbHistoria Gminy Pierwsze informacje dotyczące Troszyna pochodzą z 1406 i 1413 roku. Biskup Płocki w 1413 r. erygował parafię w Rzekuniu i  przyłączył do niej m.in. Troszyno. Z 1419 roku pochodzi pierwszy zapis o właścicielu ziemi troszyńskiej, Jan z Troszyna. Jan z Troszyna w  1443 roku ufundował kościół parafialny w Troszynie. Następnym właścicielem był Jan z Karniewa z rodu Rogalów Herbu Rogala. Z ziemi troszyńskiej wywodzi się Hieronim Kleczkowski, który zasłużył się w wielu bitwach jako dowódca Lisowczyków (lekkiej nieregulowanej jazdy konnej stworzonej przez Aleksandra Lisowskiego złożonej ze szlachty polskiej, kozaków znad Dniepru i Zaporoża).

Będąc w okolicach Troszyna warto zobaczyć po pierwsze, w miejscowości Kleczkowo zespół sakralny z XVI wieku wyróżniający się architekturą i historią. Z kolei w miejscowości Rostki, godne uwagi przybyszów interesujących się kulturą i dziejami cywilizacji jest cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich. W samym Troszynie obiektami zasługującymi na zainteresowanie są nagrobki Aleksandra Puchały z 1840 r. i Henryka Puchały z 1850 r. na cmentarzu parafialnym, oraz nagrobek Piotra Żochowaz 1874 r. Natomiast w Kleczkowie na cmentarzu parafialnym interesującym obiektem jest nagrobek Józefa Łaniewskiego oraz kaplica z II poł. XIX w. Będąc w Kleczkowie trzeba też zwrócić uwagę na wyposażenie tutejszego kościoła parafialnego. Współczesnym obiektem sakralnym jest Flagazbudowany z kamienia kościół w  Troszynie.

Edytuj
Ciekawe linki
Zobacz także