Urząd Gminy

Historia Gminy Pierwsze informacje dotyczące Troszyna pochodzą z 1406 i 1413 roku. Biskup Płocki w 1413 r. erygował parafię w Rzekuniu i przyłączył do niej m.in. Troszyno. Z 1419 roku pochodzi pierwszy zapis o właścicielu ziemi troszyńskiej, Jan z Troszyna. Jan z Troszyna w 1443 roku ufundował kościół parafialny w Troszynie. Następnym właścicielem był Jan z Karniewa z rodu Rogalów Herbu Rogala. Z ziemi troszyńskiej wywodzi się Hieronim Kleczkowski, który zasłużył się w wielu bitwach jako dowódca Lisowczyków (lekkiej nieregulowanej jazdy konnej stworzonej przez Aleksandra Lisowskiego złożonej ze szlachty polskiej, kozaków znad Dniepru i Zaporoża).

Będąc w okolicach Troszyna warto zobaczyć po pierwsze, w miejscowości Kleczkowo zespół sakralny z XVI wieku wyróżniający się architekturą i historią. Z kolei w miejscowości Rostki, godne uwagi przybyszów interesujących się kulturą i dziejami cywilizacji jest cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich. W samym Troszynie obiektami zasługującymi na zainteresowanie są nagrobki Aleksandra Puchały z 1840 r. i Henryka Puchały z 1850 r. na cmentarzu parafialnym, oraz nagrobek Piotra Żochowaz 1874 r. Natomiast w Kleczkowie na cmentarzu parafialnym interesującym obiektem jest nagrobek Józefa Łaniewskiego oraz kaplica z II poł. XIX w. Będąc w Kleczkowie trzeba też zwrócić uwagę na wyposażenie tutejszego kościoła parafialnego. Współczesnym obiektem sakralnym jest zbudowany z kamienia kościół w Troszynie.

 • Wójt Gminy

  Edwin Mierzejewski

 • Jednostki organizacyjne

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej 
   07-405 Troszyn 
   Ul. Słowackiego 13 
   Kierownik OPS - Agnieszka Kożubowska
   tel. 029 7671003
    
  2. Zakład Obsługi Rolnictwa 
   07-405 Troszyn 
   Ul. Szkolna 7 
   Kierownik ZOR - Zdzisław Kołota
   tel. 029 7671040 
    
  3. Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkola w Troszynie 
   07-405 Troszyn 
   Ul. Szkolna 4 
   Kierownik ZOEASiP - Monika Dymerska
   tel. 029 7671075
  4. Żłobek Samorządowy w Troszynie
   07-405 Troszyn, ul. Słowackiego 4C
   tel. 029 646 30 65
   Dyrektor: Edyta Ginalska
 • Rada Gminy

  Przewodniczący Rady Gminy

  • Edmund Zygmunt Szabłowski

  Wiceprzewodniczący Rady Gminy

  • Waldemar Kosewski
  • Jerzy Gumowski

  Radni

   

  • Elżbieta Trzaska
  • Bożenna Maria Onyszk
  • Jerzy Piotr Wojciechowski
  • Jan Wróbel
  • Czesław Brzeziński
  • Zdzisław Pikowski
  • Stanisław Bobiński
  • Stanisław Dzwonkowski
  • Zenon Marek Mierzejewski
  • Andrzej Głębocki
  • Piotr Sokołowski
  • Andrzej Franciszek Szabłowski
 • Struktura organizacyjna

  Sekretarz

  Małgorzata Płóciennik

  Skarbnik

  Wioletta Jastrzębska

  Referaty:

  • referat planowania i finansów

  Samodzielne stanowiska do spraw:

  • budownictwa
  • drogownictwa
  • handlu, usług, komunikacji i oświaty
  • kadr i obsługi kasy
  • ochrony środowiska i gospodarki mieniem komunalnym
  • promocji, rozwoju, zdrowia oraz obsługi Rady i Wójta
  • wojskowych, obronnych i rolnictwa
  • sekretarka urzędu

  Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

 • Kontakt

  Adres:

  Ul. Słowackiego 13

  07-405 Troszyn

  Informacje:

  Urząd Gminy Troszyn jest czynny w godzinach:

  poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

  Telefon i fax. do Urzędu Gminy Troszyn:

  Tel. (0-29) 767 10 53, 767 10 41

  Fax. (0-29) 767 10 53

  e-mail: gmina@troszyn.pl

 • Dzielnicowy

  Dane kontaktowe:

  mł. asp. Tomasz Mierzejewski

  dzielnicowy.troszyn@ra.policja.gov.pl

  tel. 696497142

   

Script logo