Sołectwa w naszej gminie Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
Urząd Gminy Aktualności Oświata Do pobrania Galeria Kultura Rada Gminy

Piąty Zajazd Szlachecki

ZAJAZD SZLACHECKI W TROSZYNIE Tradycyjnie jak co roku dnia 30 sierpnia 2015 r. w gminie Troszyn odbył się Piąty Zajazd Szlachecki połączony z dożynkami parafialnymi. Organizatorami imprezy był Urząd Gminy Troszyn wraz z Centrum Kultury w Troszynie i Parafią Św. Bartłomieja w Troszynie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą celebrował Biskup Stanisław Stefanek. Swoja obecnością zaszczycili nas również Starosta Powiatu Ostrołęckiego oraz włodarze sąsiadujących gmin. Gospodarzami dożynek byli mieszkańcy wsi Repki, którzy na ręce proboszcza złożyli bochen chleba wraz z darami. Wieniec dożynkowy został wykonany przez Centrum Kultury w Troszynie. Dary ofiarowali również przedstawiciele samorządu gminnego, mieszkańcy poszczególnych wsi jak również indywidualne osoby. Po zakończonej uroczystości w Kościele, zebrani mieszkańcy gminy Troszyn oraz goście przemaszerowali na plac przy centrum kultury, gdzie rozpoczęło się wspólne biesiadowanie. Degustacja swojskiego jadła , występy artystów, koncert orkiestry z Podgórza, występ zespołów tj. Junior, Focus, Basta, wesołe miasteczko, to tylko niektóre atrakcje które były dostępne tego dnia. Wesoła zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

Galeria

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Troszyn do odwiedzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy Troszyn, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn w dniu: 09 września 2015 r. (środa) od 12.00–15.00. Podczas dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać nieodpłatnie z usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich.


Klęska suszy

Wójt Gminy Troszyn, w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Troszyn niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – suszy, informuje rolników, u których wystąpiły znaczące szkody w uprawach rolnych, że przedłuża termin składania wniosków o oszacowanie szkód do dnia 4 września 2015 roku (przed zbiorem upraw). Wnioski należy składać zgodnie z przyjętym wzorem (do pobrania w Urzędzie Gminy lub pobrać ze strony internetowej Gminy Troszyn). Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich w 2015 r. wraz z mapami.


Projekt miejscowego planu zagospodarowania

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Repki w gminie Troszyn


PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Repki w gminie Troszyn


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Repki w gminie Troszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


ZAKAZ KĄPIELI W MIEJSCACH NIESTRZEŻONYCH

Przypomina się, że na terenie Gminy Troszyn obowiązuje całkowity zakaz kąpieli w miejscach niestrzeżonych tzw. dzikich kąpieliskach. Za nieprzestrzeganie tego przepisu grozi mandat karny. Najwięcej utopień zdarza się właśnie w miejscach niedozwolonych do kąpieli. W związku z tym, że na terenie Gminy Troszyn nie ma wyznaczonych strzeżonych kąpielisk – obowiązuje całkowity ZAKAZ kąpieli w rzekach, sadzawkach i oczkach wodnych.


Dzień wolny od pracy

Zarządzeniem Nr UG.0050.55.2015 Wójta Gminy Troszyn z dnia 4 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy w Troszynie, w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2015 r., wyznacza się dodatkowy dzień wolny od pracy 14 sierpnia 2015 r. (piątek).


Klęska suszy

Wójt Gminy Troszyn, w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Troszyn niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – suszy, informuje rolników, u których wystąpiły znaczące szkody w uprawach rolnych, że mogą składać do dnia 5 sierpnia 2015 roku (przed zbiorem upraw) wnioski o oszacowanie szkód. Wnioski należy składać zgodnie z przyjętym wzorem (do pobrania w Urzędzie Gminy lub pobrać ze strony internetowej Gminy Troszyn). Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich w 2015r. wraz z mapami


ZAKAZ KĄPIELI W MIEJSCACH NIETRZEŻONYCH

Przypomina się, że na terenie Gminy Troszyn obowiązuje całkowity zakaz kąpieli w miejscach niestrzeżonych tzw. dzikich kąpieliskach. Za nieprzestrzeganie tego przepisu grozi mandat karny. Najwięcej utopień zdarza się właśnie w miejscach niedozwolonych do kąpieli. W związku z tym, że na terenie Gminy Troszyn nie ma wyznaczonych strzeżonych kąpielisk – obowiązuje całkowity ZAKAZ kąpieli w rzekach, sadzawkach i oczkach wodnych.


XXV-LECIE GMINY TROSZYN

Przypadająca w roku 2015 rocznica 25-lecia samorządu gminnego skłania do refleksji, do spojrzenia na przebytą drogę i podsumowania dorobku minionego okresu. Dwudziestopięciolecie gminy to dziesiątki aktywnych osób, radnych, sołtysów, samorządowców, także tych bez formalnej legitymacji i mandatu.

Bardzo wiele zmieniło się w ciągu ostatnich 25 lat. Ideę prawdziwej samorządności, przyświecającą dziś wszystkim mieszkańcom naszej Gminy, widać w ich codziennym życiu. Widać ją w działaniach i decyzjach podejmowanych przez władze samorządowe, stawiające na stabilny, ciągły i zrównoważony rozwój gminy. Widać ją w ilości pieniędzy corocznie przeznaczanych na inwestycje. Widać ją w kolejnych metrach ułożonych chodników i wyremontowanych dróg oraz nowych centrach wsi. Widać ją w remontach i przebudowach poszczególnych szkół, przedszkoli i żłobka. Widać ją w ilości środków przeznaczonych w ciągu tych lat na oświatę, infrastrukturę drogową, ochronę środowiska, bezpieczeństwo, sport i kulturę. Realizacja wielu przedsięwzięć, pomimo niewielkiego budżetu gminy, była możliwa dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu Rady Gminy i pracowników samorządowych, umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych ale i racjonalnemu ich wydatkowaniu. W regionalnych i ogólnopolskich rankingach Gmina Troszyn zajmuje czołowe miejsca pośród gmin pozyskujących najwięcej środków z funduszy unijnych, często w rankingach plasuje się w pierwszej setce samorządów w Polsce. Minione dwudziestopięciolecie istotnie wpisuje się w historię naszej gminy.


Przebudowa świetlicy wiejskiej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wójt Gminy Troszyn informuje, że w okresie od 18 lutego 2015 roku do 15 maja 2015 roku zrealizowano operację pn.: Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu działki w miejscowości Mieczki-Poziemaki, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania Odnowa i rozwój wsi.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został następujący cel: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu działki. Realizacja operacji stworzyła warunki do organizacji imprez kulturalno-rekreacyjnych i spotkań o charakterze integracyjnym.

Wykonawcą inwestycji była Firma: Usługi Ogólnobudowlane i Remontowe Załuska Dariusz z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej 11, 07-410 Ostrołęka z siedzibą w Ostrołęce, wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

Koszty całkowite realizacji operacji: 658 213,03 zł
Dofinansowanie ze środków EFRROW wynosi 402 892,00 zł.


Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wójt Gminy Troszyn informuje, że w okresie od 26 lutego 2015roku do 12 maja 2015 roku zrealizowano operację pn.: Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku komunalnego na świetlicę wiejską w miejscowości Budne, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania Odnowa i rozwój wsi.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został następujący cel: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę i rozbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku komunalnego na świetlicę wiejską. Realizacja operacji stworzyła warunki do organizacji imprez kulturalno-rekreacyjnych i spotkań o charakterze integracyjnym.

Wykonawcą inwestycji była firma: Firma Handlowo-Usługowa AND-BUD Andrzej Kulasiński z siedzibą w Ostrołęce , ul. Błękitna 14 , 07-410 Ostrołęka , wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

Koszty całkowite realizacji operacji: 541 343,23 zł
Dofinansowanie ze środków EFRROW wynosi 331 349,00 zł.


Co wiemy o Zaścianku?

Zaścianek Mazowsza Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie LGD „Zaścianek Mazowsza” ogłasza konkurs wiedzy Co wiemy o Zaścianku? skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie LGD.Mobilny Punkt Informacyjny

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Troszyn do odwiedzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy Troszyn, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn w dniu: 22 maja 2015 r. (piątek) od 12.30–15.30. Podczas dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać nieodpłatnie z usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich.


Wybory


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach Chrzczony oraz Rostki w gminie Troszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Repki w gminie Troszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

MetLife LifeChanger Cup

Konsultacje społeczne

Grupa uczniów naszego Gimnazjum w składzie: Cieślik Radosław, Drężewska Klaudia, Grodzka Angelika, Koźliczak Krzysztof, Lutrzykowska Aleksandra, Mieczkowski Piotr, Olszewska Wioleta, Szabłowska Paulina pod opieką nauczycielki Bożeny Grabińskiej w dniu 6 lutego 2015r., brała udział w Finałowym Turnieju Organizacji Przedsiębiorczych „MetLife LifeChanger Cup” 2014r. Do finału projektu zakwalifikowało się osiem drużyn z różnych stron kraju. Wstęp do gry stanowiły następujące słowa: „Jest rok 2078. Panują rządy Wielkiego Wodza. Ludzie stracili możliwość bycia kreatywnymi i przedsiębiorczymi. Stali się trybikiem w wielkiej machinie zachowania porządku społecznego. W konspiracji działalność prowadzi Tajna Organizacja Przedsiębiorczych. Jej głównym celem jest wniknięcie w struktury biznesu i obalenie rządów Wielkiego Wodza. Wolontariusze MetLife, Nauczyciele i Uczniowie łączą SIŁY!”


Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do gminy Troszyn

W dniu 11 lutego 2015r. w Urzędzie Gminy w Troszynie, ul. Słowackiego 13 w godz. 8.30 – 11.30 konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego w Ostrołęce p. Beata Błaszczak w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego będzie udzielała informacji na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich. Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.


Budowa ścieżki rowerowej i ciągów pieszych

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wójt Gminy Troszyn informuje, że w dniu 18 września 2014 roku zakończono realizację operacji pn.: Budowa ścieżki rowerowej i ciągów pieszych przy drodze gminnej Troszyn – Rabędy, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania Odnowa i rozwój wsi.

Celem operacji jest: Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi. Realizacja inwestycji wpłynie także na wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości.

Wykonawcą inwestycji była firma: Przedsiębiorstwo Robót –Drogowo - Mostowych OSTRADA Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce , ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka , wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

Koszty całkowite realizacji operacji: 794 222,44 zł
Dofinansowanie ze środków EFRROW wynosi 338 507,00 zł.


Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu - Strategii Rozwoju Gminy Troszyn na lata 2014-2020

Wójt Gminy Troszyn zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Troszyn – na lata 2014-2020

Jednocześnie zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu oraz możliwości składania wniosków, zastrzeżeń i uwag do wyłożonego dokumentu. Dokumenty wyłożone są do wglądu w Urzędzie Gminy w Troszynie ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn w godz. pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek 8.00-16.00. Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od 22.01.2015 r. do 11.02.2015 r.


Na Własne Konto

W dniach 19-23.01.2015r., (pierwszy tydzień ferii) w Gimnazjum w Troszynie odbędą się zajęcia w ramach projektu Na Własne Konto. Młodzież naszego Gimnazjum będzie poszerzała wiedzę ekonomiczną oraz z zakresu przedsiębiorczości. Poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy (18-osobowa grupa uczniów)programu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne przyczyniające się do lepszego startu w dorosłe życie.


Realizacja Programu usuwania azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wójt Gminy Troszyn uprzejmie informuje, że Gmina Troszyn ubiegać się będzie w 2015 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dotację na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Pozyskane środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z odbiorem, transportem i utylizacją azbestu. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie od osób fizycznych. Osoby zainteresowane, proszone są o składania stosownych dokumentów do Urzędu Gminy w Troszynie ul. Słowackiego 13 do dnia 30 stycznia 2015 roku.

WÓJT
Edwin Mierzejewski


Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Troszyn

gt

Gmina Troszyn w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu uzyskała dotację w wysokości 85% kosztów projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej na realizację projektu pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Troszyn.


Realizacja Programu usuwania azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wójt Gminy Troszyn informuje, że w terminie od dnia 03 października 2014 roku do dnia 31 października 2014 roku wykonano zadanie pn. Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Troszyn w 2014 roku. W ramach przedsięwzięcia z terenu naszej Gminy odebrano i unieszkodliwiono 33,76 Mg wyrobów azbestowych, pochodzących z demontażu pokryć dachowych budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych i gospodarczych . Zadanie zrealizowano w ramach Programu : Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego. Koszt wykonania zadania wyniósł 11 302,85 zł. Wartość dofinansowania zadania udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniosła 82,14 % tj. 9 284,00zł, w tym 50% kosztów tj. 4 642,00zł pochodziło ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zbiórkę azbestu przeprowadził Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „PIOTR” Piotr Jaczyński z Leszna

Planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Repki w gminie Troszyn

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 165 z późn. zm.),

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Troszynie Uchwały Nr XXXI/275/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Repki w gminie Troszyn”, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do uchwały.


Konsultacje społeczne Projektu Strategii Rozwoju Gminy Troszyn na lata 2014 - 2020

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo!

W związku z zakończeniem prac związanych z tworzeniem projektu dokumentu strategicznego, Gminy Troszyn serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Gminy Troszyn na lata 2014-2020.

W celu przybliżenia i zreferowania Państwu treści wypracowanego dokumentu zachęcamy do zapoznania się z materiałem oraz wyrażenia opinii i uwag dotyczących projektu Strategii na zamieszczonym niżej kwestionariuszu.. Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej Gminy na temat zaproponowanych i wypracowanych propozycji i rozwiązań zawartych w dokumencie.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 17.09.14 r. do 22.09.14 r. do godziny 16:00

Wypełniony kwestionariusz prosimy wysłać do dnia 22.09.14r. do godziny 16:00 na adres mailowy: biuro@marketinginnowacje.pl


CZWARTY ZAJAZD SZLACHECKI W TROSZYNIE

ZAJAZD SZLACHECKI W TROSZYNIE Tradycyjnie jak co roku dnia 7 września 2014 r. w gminie Troszyn odbył się Czwarty Zajazd Szlachecki połączony z dożynkami parafialnymi. Organizatorami imprezy byli: Urząd Gminy w Troszynie, Centrum Kultury w Troszynie, Parafia Św. Bartłomieja w Troszynie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą celebrował Ks. Biskup Stanisław Stefanek oraz ksiądz profesor Waldemar Chrostowski - światowy autorytet w dziedzinie biblii pochodzący z ziemi troszyńskiej. Gospodarzami dożynek byli mieszkańcy wsi Chrostowo, którzy na ręce proboszcza złożyli bochen chleba wraz z darami. Wieniec dożynkowy został wykonany przez Centrum Kultury w Troszynie. Dary ofiarowali również przedstawiciele samorządu gminnego, mieszkańcy poszczególnych wsi jak również indywidualne osoby. Po zakończonej uroczystości w Kościele, zebrani mieszkańcy gminy Troszyn oraz goście przemaszerowali na plac przy Centrum Kultury, gdzie rozpoczęło się wspólne biesiadowanie. Degustacja swojskiego jadła, przejazd bryczką, występy artystów, koncerty zespołów tj. Vegas, Impuls, D Bomb, wesołe miasteczko, to tylko niektóre atrakcje które były dostępne tego dnia. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

Galeria

CZWARTY ZAJAZD SZLACHECKI W TROSZYNIE

ZAJAZD SZLACHECKI W TROSZYNIE Wójt Gminy Troszyn, Parafia Św. Bartłomieja, Centrum Kultury serdecznie zapraszają na DOŻYNKI GMINNE połączone z festynem CZWARTY ZAJAZD SZLACHECKI W TROSZYNIE dnia 7 września 2014 r.

  W programie:
 • 12:00 – Msza Św. W Kościele Parafialnym w Troszynie,
 • 13:30 – Uroczyste otwarcie imprezy w Centrum Kultury :
 • degustacja potraw szlacheckich
 • występy artystyczne grup działających przy Centrum kultury
 • Biesiada Sarmacka – piosenki sarmackie i biesiadne
 • koncert zespołów : VEEGAS, IMPULS, D BOMB
 • zabawa taneczna
  Dodatkowe atrakcje :
 • przejazd bryczką
 • stoiska promocyjne
 • wesołe miasteczko
 • Sredecznie zapraszamy !

Odnowa i rozwój wsi

Zaścianek Mazowsza Nabór wniosków na Odnowę i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw składane przez beneficjentów z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zaścianek Mazowsza

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zaścianek Mazowsza ogłasza nabór na w/w działania oraz wprowadza zakres tematyczny naborudla działania Odnowa i rozwój wsi na projekty dotyczące:

 1. Realizacji inicjatyw kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych.
 2. Realizacji operacji z zakresu organizacji miejsc przyczyniających się do rozwoju kultury, sportu i rekreacji.

MŁODY-KOMPETENTNY-ZATRUDNIONY

Szanowni Państwo!
Firma The Challenge Group z siedzibą w Warszawie realizuje projekt MŁODY-KOMPETENTNY-ZATRUDNIONY współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt adresowany jest do osób młodych zamieszkałych w powiatach: ostrołęckim, ostrowskim, przasnyskim i makowskim. W ramach projektu poza szkoleniami zawodowymi uczestnicy mają zagwarantowane pięciomiesięczne, płatne staże zawodowe.


ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Troszyn

ANKIETA

Strategii Rozwoju Gminy Troszyn Szanowni Państwo!
W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Troszyn zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie zamieszczonej poniższej ankiety. Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej, mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem. Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności celów oraz zadań, które zostaną przyjęte w Strategii, mając tym samym duży wpływ na jakość opracowania. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Ankietę prosimy składać do dnia 22 sierpnia 2014 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Troszyn lub wysłać na adres mailowy: biuro@marketinginnowacje.pl


Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny niezależnie od dochodu. Karta wydawana jest bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju. W przypadku zgubienia, kradzieży Karty lub jej utracenia w inny sposób, na wniosek członka rodziny wielodzietnej, wójt (burmistrz lub prezydent miasta) wyda duplikat Karty. Wydanie duplikatu Karty podlegać będzie opłacie w wysokości 8,76 zł.


Życzenia z okazji Dnia Samorządowca

Z okazji obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego Wszystkim Pracownikom Urzędu Gminy w Troszynie, Pracownikom Jednostek Organizacyjnych oraz wszystkim Radnym Gminy Troszyn

życzymy wielu sukcesów zawodowych, osobistych, dużo zdrowia, wytrwałości oraz odwagi w kreowaniu rozwoju Gminy Troszyn, a w szczególności by Państwa wysiłki były zauważone i doceniane przez mieszkańców.


Zapraszamy do współtworzenia programu współpracy na 2015 rok!

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.


Konsultacje społeczne

Zaścianek Mazowsza Uprzejmie informuje, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zaścianek Mazowszarozpoczyna proces konsultacji społecznych dotyczących projektu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zaścianek Mazowsza na lata 2009-2015, który będzie trwał od 21-05-2014 r. do 28-05-2014 r. do godz. 10:00.


Owocna edukacja
Urząd Gminy w Troszynie 07-405 Troszyn ul. Słowackiego 13 tel. 029 7671053 e-mail: gmina@troszyn.pl

Urząd Gminy w Troszynie 07-405 Troszyn ul. Słowackiego 13 tel. 029 7671053