Uchwała antysmogowa

W dniu 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 162/17
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27.10.2017 r., poz. 9600),
tzw. „uchwałę antysmogową”. Przyjęcie uchwały zostało poprzedzone wielomiesięcznym procesem uzgodnień
i konsultacji społecznych. Dzięki Państwa współpracy na etapie formułowania przepisów uchwały, został wypracowany akt prawny, który pozwoli poprawić stan jakości powietrza na Mazowszu.

Głównym celem uchwały jest doprowadzenie do obniżenia poziomów stężeń pyłów zawieszonych PM10
i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu poprzez wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji
o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw.

Szczegółowa treść ogłoszenia

  • Licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 1522162, odwiedzin dzisiaj: 383

Script logo