Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Troszyn do 2030 roku”

KONSULTACJE SPOŁECZNE Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1057) projekt Strategii Rozwoju Gminy Troszyn do 2030 roku podlega konsultacjom z m.in. sąsiednimi gminami ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także z mieszkańcami gminy. Celem konsultacji jest przedstawienie projektu oraz poznanie opinii interesariuszy, zebranie uwag i proponowanych zmian w jego zakresie. Wszelkie opinie i uwagi do projektu należy zgłaszać elektronicznie na adres gmina@troszyn.pl poprzez formularz dostępny wraz z projektem dokumentu załączonym poniżej. Uwagi i opinie zgłoszone po terminie, czyli z datą wpływu po dniu 19 stycznia 2023 roku, niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE. Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w formie online w dniu 10.01.2023r. o godzinie 10:00. Link do spotkania: https://us06web.zoom.us/j/89686228176?pwd=L2p3WHVPdW5KQXRQRFpHSVJzMzRQZz09. (Identyfikator spotkania: 896 8622 8176, Kod dostępu: 274449). Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie: 15.12.2022r. - 19.01.2023r.

 

  • Licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 1331968, odwiedzin dzisiaj: 687

Script logo