INFORMACJA O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 877), Gmina Troszyn informuje, o sprzedaży końcowej węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do całkowitego wyprzedania pozostałego niesprzedanego paliwa stałego nabytego na podstawie umowy, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r., poz. 2236 z późn. zm.). Osoba fizyczna w gospodarstwie domowym może złożyć wniosek o zakup paliwa stałego lub wniosek o wydanie zaświadczenia, wystawionego przez Wójta , o którym mowa w art. 13 ustawy, od 10 maja do 30 czerwca 2023r. Wnioski o zakup rozpatrywane są przez gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej. Przepisy również przewidują, że przy sprzedaży końcowej nie będzie limitów ilościowych dla jednego gospodarstwa domowego. Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej wynosi:

ORZECH – 14,58 t

GROSZEK- 24,52 t.

Cena paliwa stałego za tonę - 2000 złotych brutto. Sprzedaż końcowa będzie prowadzona do 31 lipca 2023r.

  • Licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 1522133, odwiedzin dzisiaj: 354

Script logo