Aktualności

 • Rozkład jazdy na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Troszyn w 2022r.

  Rozkład jazdy na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Troszyn w 2022r.

 • Ogłoszenia o naborze na kierownika Klubu Seniora Senior + w Troszynie

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie ogłasza III nabórkandydatów na stanowisko Kierownik Klubu Senior + w Troszynie utworzonego w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior +” na lata 2015 -2020
 • Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP

  Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie, przedłużające do 15 kwietnia 2022r. do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego.
 • XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn

   

  XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn

   

   

  XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn 07.04.2022 roku godz. 10:00. Transmisja

   

   


   

   

 • Już można ubiegać się o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt lub nawadnianie

  29 marca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. Zainteresowani tą formą pomocy mają czas na złożenie dokumentów do 27 maja 2022 r.
 • Wypalanie traw i nieużytków rolnych niebezpieczne i karalne

  Mimo corocznych napomnień Państwowej Straży Pożarnej, Policji,Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy innych urzędów,każdej wiosny wybuchają pożary spowodowane wypalaniem traw i nieużytków rolnych.Są one szkodliwe dla środowiska i stanowiąogromne zagrożenie dla życia.Tegoroczna aura, niezwykle sucha, szczególnie sprzyja powstawaniu czy rozprzestrzenianiu się pożarów. W tym roku odnotowano już ponad 20 tys. tego typu zdarzeń, w wyniku których śmierć poniosło 8 osób, a 62 zostały ranne.Dlatego po raz kolejny przestrzegamy - wypalanie traw i nieużytków rolnych jest niebezpieczne i grożą za to surowe kary.
 • Mapa Aktywności Społecznych

  Szanowni Państwo, polecam Państwa uwadze tzw. Mapę Aktywności Społecznych udostępnioną na stronie: www.mapaaktywnoscispolecznych.pl [1] . Mapa jest użytecznym narzędziem do pozyskiwania informacji na temat organizacji pozarządowych oraz społecznych grup nieformalnych działających na terenie północno-wschodniego Mazowsza, pozwala na wyszukanie organizacji na danym terenie, wprowadzenie nowych podmiotów, wydarzeń, czy zrealizowanych przedsięwzięć społecznych. Aktualnie na mapie znajduje się ponad 600 podmiotów, w tym: stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe, stowarzyszenia zwykłe, kluby seniora, zespoły ludowe. Mapa została opracowana w ramach zadania publicznego pt. „Forum Inicjatyw Społecznych Północno-Wschodniego Mazowsza 2020, a następnie rozbudowana w projekcie pt. „Pozarządowy jest Gotowy - czyli przygotowanie sektora społecznego północno-wschodniego Mazowsza do skutecznego działania" dofinansowanych ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Realizatorzy to partnerskie organizacje: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza", Stowarzyszenie "Projekt Radomir", Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny oraz Lokalna Grupa Działania "Zielone Sioło". Narzędzie powstało z myślą o konieczności promocji sektora społecznego oraz komunikacji z otoczeniem i instytucjami współpracującymi, dlatego zachęcam do korzystania z jej zasobów oraz zamieszczenia informacji o mapie na Państwa stronie internetowej.

 • Modernizacja gospodarstw

  Modernizacja gospodarstw:dwa nabory wniosków w jednym terminie Od 29 marca 2022 r. będzie się można ubiegać o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach –rozwój produkcji prosiąt oraz nawadniania w gospodarstwie.Wnioski będą przyjmowane przez ARiMR do 27 maja 2022 r. O dofinansowanie inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) mogą się ubiegać rolnicy m.in. posiadający gospodarstworolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha, którego wielkość ekonomiczna wynosi od 13 tys. euro do 250 tys. euro lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie składających wniosek. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji w każdym gospodarstwie powinna osiągnąć co najmniej 13 tys. euro. Rolnik musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Warunek ten nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 • 35,5 mln zł pomocy dla pszczelarzy – zapowiedź naboru

  Od 1 kwietnia do 31maja 2022 r.o dodatkowe środki finansowe będą się mogli ubiegać hodowcy pszczół. To już kolejny rok, gdy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje takie wsparcie. Ma ono charakter pomocy de minimis w rolnictwie. O todofinansowanie, podobnie jak w ubiegłym roku,będą się moglistarać pszczelarzeprowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewidencji producentów nadany przez Agencję. Jeżeli hodowca pszczół chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany wARiMR,musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie. Wsparciewynosi 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR. Wzory dokumentów zostaną udostępnione na stronie Agencji w dniu rozpoczęcia naboru czyli 1 kwietnia 2022 r.
 • Wypalanie traw jest karalne!

  ARiMR przypomina: wypalanie traw jest karalne Każdego roku na przełomie zimy i wiosny dochodzi do pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Bardzo szkodzi to środowisku i stanowizagrożenie dla ludzi i zwierząt. Jak bardzo wypalane traw jest niebezpieczne, można było się przekonać dwa lata temu, gdy ogień zniszczył wiele hektarów Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała wiele dni. Jedną z instytucji, która od wielu lat przestrzega przed zgubnymi skutkami tego procederu, jest Agencja Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa. Może ona także nakładać kary finansowe na rolników. Z kontroli prowadzonych przez ARiMR wynika jednak, że ich udział w takich zdarzeniach jest marginalny.
 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1331897, odwiedzin dzisiaj: 616

Script logo