Aktualności

 • Ponad 600 tys. zł dla Gminy Troszyn na realizację zadania

  Ponad 600 tys. zł dla Gminy Troszyn na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 251102 W Troszyn- Janochy, działka nr 136, gmina Troszyn, obręb Janochy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

  W dniu 28 czerwca 2022r., w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Wójt Gminy Troszyn Edwin Mierzejewski uczestniczył w uroczystości podpisania umów z udziałem Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, na której podpisał umowę o dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 251102 W Troszyn- Janochy, działka nr 136, gmina Troszyn, obręb Janochy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 607 976,78 zł ( 80 % wartości całkowitej projektu). Wartość całkowita zadania to kwota 759 970,98zł.

 • Wsparcie dla producentów trzody chlewnej – trwa nabór wniosków

  Do 15 lipca 2022 r. można się ubiegać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie w ramach „Nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów świń”. Do 4 lipca 2022 r. złożono 228 wniosków o pomoc Ze wsparcia mogą skorzystać rolnicy, w których gospodarstwach między 1 kwietnia a 30 czerwca 2022 r. urodziły się świnie. Zwierzęta te muszą być oznakowane i zgłoszone do systemu IRZ ARiMR do 15 lipca 2022 r. By ubiegać się o tę pomoc, hodowca trzody chlewnej musi również realizować przynajmniej jedno z 12 działań prośrodowiskowych, np. prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, stosowanie zasad produkcji integrowanej czy korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Ich pełna lista jest wymieniona we wniosku o przyznanie dofinansowania.

 • PROJEKTY GMINY TROSZYN Z DOFINANSOWANIEM MAZOWSZA

  Wójt Gminy Troszyn informuje, iż w dniu 06 czerwca 2022 roku w Urzędzie Gminy w Olszewie Borkach, Gmina Troszyn podpisała umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na łączną kwotę 78 500,00 zł na realizację niżej wymienionych zadań:

 • Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

  Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023rok.
 • Program Inwestycji Strategicznych – milionowe dotacje dla Gminy Troszyn

  Premier Mateusz Morawiecki 30 maja br. przekazał wyniki drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

  Dzień później, 31 maja 2022 roku, na uroczystości zorganizowanej w Olszewie-Borkach,Wójt Gminy Troszyn Edwin Mierzejewski odebrał z rąk Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wicepremiera Henryka Kowalczyka promesy na realizację zadań:

   Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie – etap I, wartość dofinansowania: 1 518 327 zł,

   Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych, wartość dofinansowania: 7 234 040 zł

  ŁĄCZNA WARTOŚĆ ŚRODKÓW POZYSKANYCHPRZEZ GMINĘ TROSZYN W DRUGIEJ EDYCJI RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCHTO KWOTA 8 752 367 ZŁ.

 • Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

  Szanowni Państwo, w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska serdecznie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie „W moim domu nic się nie marnuje”, realizowanym w ramach kampanii „Nasz Klimat”. Polega on na opisaniu ekopraktyki, czyli działania, wywierającego pozytywny wpływ na klimat, które warto wdrożyć w domu w celu oszczędzania wody, energii elektrycznej, niemarnowania żywności itp. Ekopraktyka powinna być użyteczna oraz łatwa w powszechnym zastosowaniu. Konkurs rozpocznie się 20 czerwca. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do 22 lipca. Szczegóły i regulamin konkursu dostępne na stronie:Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

 • Wakacyjne darmowe korepetycje dla obywateli Ukrainy

  Szanowni Państwo,  Wakacyjne korepetycje dla Ukraińców - pod tą nazwą kryje się inicjatywa stwarzająca możliwość korzystania z darmowych, korepetycji on-line między innymi języka polskiego w czasie letnich miesięcy. Akcja polega na bezpłatnym udostępnieniu serwisu do korepetycji on-line Tutors.live osobom chcącym udzielać pro bono korepetycji. Platforma pozwala na udzielanie korepetycji indywidualnych oraz grupowych. Możliwe są korepetycje z języka polskiego lub innych przedmiotów skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych z Ukrainy. Wszystkie szczegóły akcji dostępne są na stronie: Wakacyjne darmowe korepetycje dla obywateli Ukrainy

 • Wścieklizna

  w związku z rekomendacją Wojewody Mazowieckiego z posiedzenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w załączeniu przesyłam ulotkę informacyjną w języku polskim oraz ukraińskim, dotyczącą zagrożenia występowania wścieklizny, celem rozpropagowania i podniesienia świadomości mieszkańców poszczególnych jednostek zarówno narodowości polskiej jak i ukraińskiej zwracam się z prośbą o umieszczenie na stronie UG w zakładce aktualności w/w ulotek.

 • Deklaracje Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

  Szanowni Państwo, Do końca czerwca właściciele domów jednorodzinnych, rekreacyjnych, budynków gospodarczych oraz zarządcy nieruchomości muszą zadeklarować, jak i czym je ogrzewają. Wśród kilku dostępnych metod, można wybrać wygodny dla siebie sposób złożenia deklaracji przez Internet. Deklaracje trafią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Powstanie CEEB to element systemu poprawy jakości powietrza w Polsce. Gminy, w których – jak wykaże CEEB – dominują zanieczyszczające powietrze źródła ciepła, tzw. „kopciuchy” będą mogły efektywniej zarządzać polityką niskoemisyjną, a mieszkańcy, przez aplikację, zamówią przeglądy kominiarskie i inwentaryzację budynku. Właściciele szybko sprawdzą możliwości dofinansowania termomodernizacji swoich nieruchomości. Wszystkie udogodnienia dla obywateli i przedsiębiorców zostaną uruchomione w przyszłym roku. Deklaracje do CEEB składamy wszyscy do 30 czerwca 2022 r. Zostało więc 10 dni. Termin ten dotyczy źródeł ciepła, które mieliśmy uruchomione przed 1 lipca 2021 r.

  Jak złożyć deklarację? Większość z nas na co dzień korzysta z komputera i może najwygodniej będzie nam złożyć deklarację na stronie CEEB.gov.pl.

 • Dzień z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa

  21 czerwca 2022 roku 21 czerwca br. został ogłoszony „Dniem z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa” na terenie garnizonu mazowieckiego. W związku z tym zachęcamy do współpracy organy lokalnego samorządu, dyrektorów placówek oświatowych, przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych z Komendą Miejską Policji w Ostrołęce, Komisariatem Policji w Myszyńcu i posterunkami Policji usytuowanymi na terenie powiatu ostrołęckiego w celu podjęcia wspólnych działań informacyjno-edukacyjnych. Takim działaniem jest m. in. rozpowszechnianie plakatu promującego Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa (w załączniku do niniejszego maila) czy też ulotek oraz promocja tego narzędzia w lokalnych mediach i za pośrednictwem współczesnych komunikatorów internetowych. Komenda Miejska Policji w Ostrołęce nakręciła krótkie spoty przedstawiające, jak działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Są one dostępne na naszym YT: - nielegalne wysypiska śmieci - przekraczanie prędkości

 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1522120, odwiedzin dzisiaj: 341

Script logo