Aktualności

 • Mazowsze dla straży pożarnych

  Zdjęcia z podpisania umów w Kadzidle

   

 • Zakup elektrycznego autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Troszyn

  Wójt Gminy Troszyn informuje, iż w dniu 14.06.2022r. Gmina Troszyn zakończyła realizację Przedsięwzięcia pn.: „Zakup elektrycznego autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Troszyn”, dofinansowanego w formie dotacji i pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 2 713 052,00 zł Wartość kosztów kwalifikowanych: 2 713 052,00 zł Dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW: 1 899 135 zł, stanowiące 70,00 % kosztów kwalifikowanych Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW: 600 000,00 zł, stanowiące 22,12 % kosztów kwalifikowanych Środki własne Gminy Troszyn: 213 917,00 zł, stanowiące 7,88 % kosztów kwalifikowanych.

 • Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

  Szanowni Państwo, w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska serdecznie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie „W moim domu nic się nie marnuje", realizowanym w ramach kampanii „Nasz Klimat". Polega on na opisaniu ekopraktyki, czyli działania, które może mieć pozytywny wpływ na klimat i dlatego warto wdrożyć je w domu, np. w celu oszczędzania wody, energii elektrycznej czy niemarnowania żywności. Ekopraktyka powinna być użyteczna oraz łatwa w powszechnym zastosowaniu.
 • Ponad 600 tys. zł dla Gminy Troszyn na realizację zadania

  Ponad 600 tys. zł dla Gminy Troszyn na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 251102 W Troszyn- Janochy, działka nr 136, gmina Troszyn, obręb Janochy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

  W dniu 28 czerwca 2022r., w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Wójt Gminy Troszyn Edwin Mierzejewski uczestniczył w uroczystości podpisania umów z udziałem Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, na której podpisał umowę o dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 251102 W Troszyn- Janochy, działka nr 136, gmina Troszyn, obręb Janochy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 607 976,78 zł ( 80 % wartości całkowitej projektu). Wartość całkowita zadania to kwota 759 970,98zł.

 • XXXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn

 • Wsparcie dla producentów trzody chlewnej – trwa nabór wniosków

  Do 15 lipca 2022 r. można się ubiegać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie w ramach „Nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów świń”. Do 4 lipca 2022 r. złożono 228 wniosków o pomoc Ze wsparcia mogą skorzystać rolnicy, w których gospodarstwach między 1 kwietnia a 30 czerwca 2022 r. urodziły się świnie. Zwierzęta te muszą być oznakowane i zgłoszone do systemu IRZ ARiMR do 15 lipca 2022 r. By ubiegać się o tę pomoc, hodowca trzody chlewnej musi również realizować przynajmniej jedno z 12 działań prośrodowiskowych, np. prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, stosowanie zasad produkcji integrowanej czy korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Ich pełna lista jest wymieniona we wniosku o przyznanie dofinansowania.

 • Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

  Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023rok.
 • PROJEKTY GMINY TROSZYN Z DOFINANSOWANIEM MAZOWSZA

  Wójt Gminy Troszyn informuje, iż w dniu 06 czerwca 2022 roku w Urzędzie Gminy w Olszewie Borkach, Gmina Troszyn podpisała umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na łączną kwotę 78 500,00 zł na realizację niżej wymienionych zadań:

 • Wakacyjne darmowe korepetycje dla obywateli Ukrainy

  Szanowni Państwo,  Wakacyjne korepetycje dla Ukraińców - pod tą nazwą kryje się inicjatywa stwarzająca możliwość korzystania z darmowych, korepetycji on-line między innymi języka polskiego w czasie letnich miesięcy. Akcja polega na bezpłatnym udostępnieniu serwisu do korepetycji on-line Tutors.live osobom chcącym udzielać pro bono korepetycji. Platforma pozwala na udzielanie korepetycji indywidualnych oraz grupowych. Możliwe są korepetycje z języka polskiego lub innych przedmiotów skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych z Ukrainy. Wszystkie szczegóły akcji dostępne są na stronie: Wakacyjne darmowe korepetycje dla obywateli Ukrainy

 • Wścieklizna

  w związku z rekomendacją Wojewody Mazowieckiego z posiedzenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w załączeniu przesyłam ulotkę informacyjną w języku polskim oraz ukraińskim, dotyczącą zagrożenia występowania wścieklizny, celem rozpropagowania i podniesienia świadomości mieszkańców poszczególnych jednostek zarówno narodowości polskiej jak i ukraińskiej zwracam się z prośbą o umieszczenie na stronie UG w zakładce aktualności w/w ulotek.

 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1331871, odwiedzin dzisiaj: 590

Script logo