Aktualności

 • Dotyczy zakupu lasów przez Nadleśnictwo Ostrołęka

  Nadleśnictwo Ostrołęka przesyła w załączeniu ogłoszenie o możliwości zakupu przez Nadleśnictwo na własność Skarbu Państwa lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia z prośbą o podanie go do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń urzędu gminy, stronie www oraz innych możliwych do wykorzystania sposobów rozpowszechniania informacji wśród lokalnej ludności.

  Z poważaniem Nadleśniczy Zdzisław Gadomski

 • Nowa strategia rozwoju obszaru gmin

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Zaścianek Mazowsza” rozpoczyna prace nad przygotowaniem nowej strategii rozwoju obszaru gmin: Czerwin, Długosiodło, Goworowo, Rzekuń i Troszyn. W związku z tym odbędzie się cykl spotkań konsultacyjnych, które poświęcone będą w szczególności analizie potrzeb rozwojowych, i potencjału obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań. Kluczowym elementem tworzenia dokumentu jest szerokie włączenie lokalnej społeczności, aby przyszłe działania LGD “Zaścianek Mazowsza” w jak największym stopniu odpowiadały na potrzeby i problemy mieszkańców. Zachęcamy zatem do włączenia się w proces budowania i opracowywania strategii. Zapraszamy do udziału w spotkaniach mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, KGW, OSP, lokalnych liderów, sołtysów, wszystkich zainteresowanych. W programie spotkań: otwarcie spotkania; rejestracja uczestników; przekazanie informacji na temat głównych założeń nowej LSR; analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, diagnoza obszaru, analiza SWOT, cele, rezultaty i kierunki działań; podsumowanie i zakończenie spotkania. Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej LGD  www.zascianekmazowsza.pl  lub pod numerem telefonu 297 671 825.

  Z poważaniem, Klaudia Marcińczyk pracownik administracyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza"

  ul. Polna 15, 07-405 Troszyn tel. 29 767 18 25

 • XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn

   

   

   

   

  XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn 01.09.2022 roku godz. 12:00. Transmisja

   

   


   

   

 • UWAGA SMOG

  W dniu 24.08.2022 r. na części woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 μg/m3). Prognozowane przekroczenie obejmuje powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, makowski, wyszkowski, ostrowski, węgrowski, sokołowski, siedlecki, m. Siedlce, łosicki. Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń. Chroń dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży.

 • IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży

  IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży szczegóły na: www.krus.gov.pl

 • X Zajazd Szlachecki w Troszynie

  Wójt Gminy Troszyn, Parafia Św. Bartłomieja w Troszynie oraz Centrum Kultury w Troszynie serdecznie zapraszają na Dożynki Gminne oraz X Zajazd Szlachecki w Troszynie w dniu 28.08.2022r. Bezpłatne atrakcje dla dzieci!

 • Zapraszamy na szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich.

  Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szkolenie są bezpłatne dla uczestników i skierowane do 200 osób będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich. O kwalifikacji decyduje wiek oraz kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo będą miały osoby do 35 roku życia. Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach proszę o wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego na stronie: https://forms.office.com/r/YXaXVDittR

  Rekrutacja trwa do 20 sierpnia do godziny 20.00.

 • Fundusz Gwarancji Rolnych

  „Szanowni Państwo!

   w odpowiedzi na problemy związane ze wzrostem stóp procentowych oraz problemów związanych z bieżącym finansowanie gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw sektora przetwórstwa rolno-spożywczego zostały zwiększony poziom dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych z gwarancją FGR do 5 %. Kredyt obrotowy z gwarancją FGR, to produkt finansowany z środków PROW 2014-2020 we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), którego dystrybucja odbywa się poprzez banki kredytujące, które podpisały umowy z BGK„ .

  z wyrazami szacunku

  Tomasz Posmyk Kierownik Biura Powiatowego w Ostrołęce Mazowiecki Oddział Regionalny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • III SEKTORZE! DAJ SIĘ POZNAĆ!

  Rozpoczyna się badanie organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, NGO, kół gospodyń wiejskich, OSP…) działających w województwie mazowieckim. Badanie prowadzone jest przez Fundację Optimum Pareto na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Celem badania jest poznanie sytuacji organizacji pozarządowych, warunków w jakich działają, ich potrzeb i doświadczeń ze współpracy z instytucjami publicznymi oraz przygotowanie rekomendacji do wieloletniego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi. Ankieta dostępna jest w Internecie do 5 września br. pod adresem

  https://form.typeform.com/to/RfrwhFTz

 • Webinarium dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo z perspektywy klienta usług finansowych – aspekty praktyczne”

  Organizatorem seminarium online jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR i Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – CEBRF, we współpracy z Komendą Główną Policji. Webinarium skierowane jest do seniorów, aby zwiększyć świadomość tej grupy społecznej w związku z zagrożeniami występującymi w Internecie. Jest to trzecie webinarium z cyklu spotkań dla tej grupy odbiorców. Celem webinarium jest poszerzenie świadomości seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, zwłaszcza oszustw na urządzeniach mobilnych. Spotkanie odbędzie się 21 września 2022 roku (w godz. 10:00-13:00). Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego:


  https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/formularze?articleId=78978&p_id=18
   

 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1331912, odwiedzin dzisiaj: 631

Script logo