Aktualności

 • XIII Sesja Rady Gminy w Troszynie

 • STOPNIE ALARMOWE NA TERENIE RP

  Zarządzeniem Nr 6 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP, obowiązujące od dnia 23 stycznia 2020 r., od godz. 00:01, do dnia 29 stycznia 2020 r., do godz. 23:59. Wprowadzenie ww. stopni alarmowych jest związane z uroczystościami upamiętniającymi 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

 • Posiedzenie XIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Troszyn.

  Zawiadamiam, że w dniu24 stycznia 2020roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbędzie się posiedzenie XIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Troszyn.

  Szczegóły BIP

 • Fundusze Europejskie na założenie i rozwój działalności gospodarczej

  Zaproszenie na spotkania informacyjne w Ostrołęce „Fundusze Europejskie na założenie i rozwój działalności gospodarczej" - 30.01.2020 r i 31.01.2020 r.

   Szanowni Państwo,

   w związku z organizowanym spotkaniem informacyjnym zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o planowanym wydarzeniu. Ogłoszenie o spotkaniu oraz formularze zgłoszeniowe opublikowano pod adresem:
  https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/spotkania-informacyjne-w-ostrolece-pt-fundusze-europejskie-na-zalozenie-i-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej/
  [1].

 • Darmowy prąd ze słońca

 • Pomoce dydaktyczne

  Szkoła Podstawowa w Troszynie informuje, że termin realizacji zamówienia zostaje przesunięty do dnia 2 marca 2020r. W zawiązku z tym przesuwa się też termin składania ofert do dnia 27.01.2020 godz. 12:00. Szczegóły na BIP Troszyn.

 • Szkolenie

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (LGD) zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie informacji na temat szkoleń z zasad ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, wpisujących się w przedsięwzięcie ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności. Zależy nam by mieszkańcy naszego obszaru mieli równy dostęp do informacji na temat możliwości wsparcia w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023. Szczegóły dotyczące szkoleń dostępne są na stronie internetowej www.zascianekmazowsza.pl oraz w biurze LGD pod nr. tel. 29 7671825

 • Dostawa pomocy dydaktycznych. Oferta

  Szkoła Podstawowa w Troszynie ul. Szkolna 4 07-405 Troszyn zaprasza do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych do projektu „Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPOWM 2014 – 2020 priorytet 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 10.1.1 Edukacja ogólna.
 • Kolejna dotacja z programu rozwoju dróg lokalnych

  Kolejna dotacja z programu rozwoju dróg lokalnych. W dniu 22.12.2019r.  wójt gminy Troszyn podpisał umowę dotacyjną z wojewodą mazowieckim na kwotę 2014010,00zł. Powyższa kwota sfinalizuje w 75% wydatki na przebudowę ulic w Troszynie: Bursztynowa, Piękna, Szafirowa, Jasminowa, Malinowa, Sosnowa.

 • Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

  W dniu 30.12.20019r. wójt gminy podpisał umowę z wojewodą mazowieckim o objęcie dopłatą zadań w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2020 r. Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 16 maja 2019 r. przewiduje udzielenie dopłaty do jednego wozokilometra na reaktywowanych i nowo uruchomionych liniach komunikacyjnych. Dopłata wynosi 87029,40zł.

   

 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1522156, odwiedzin dzisiaj: 377

Script logo