Aktualności

 • Dokumentowanie właściwego stosowania środków ochrony roślin

  Szanowni Państwo z uwagi na zauważalną poprawę sytuacji epidemiologicznej w kraju należy oczekiwać przywrócenia obowiązków posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz badania sprzętu do stosowania tych środków przez producentów rolnych. Zawieszenie sankcjonowania braku spełnienia wymogów w ww. zakresie wynika z art. 15zzzzy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) W przypadku zniesienia stanu zagrożenia epidemiologicznego czas na uzupełnienie kwalifikacji w zakresie szkoleń oraz przeprowadzenie badań sprzętu będzie wynosił 30 dni. Mając na uwadze szeroko rozumiane bezpieczeństwo żywnościowe proszę o powyższym poinformowanie producentów rolnych ze szczególnym uwzględnieniem sołtysów. Aktualne informacje i komunikaty dostępne są na stronie : www.piorin.gov.pl

 • XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn

 • Program Odbudowy Zabytków

  Ogłoszenia Wójta Gminy Troszyn o naborze wstępnych wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków .W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Troszyn ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

  Szczegóły i załaczniki na stronie BIP: Program Odbudowy Zabytków

 • Bilet Turysty

  Bilet Turysty to sezonowa oferta specjalna obowiązująca w trakcie ferii zimowych, czyli od 11 do 26 lutego 2023 r.

  • to bilet sieciowy imienny uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KM przez trzy dowolnie wybrane dni w ciągu 10 dni kalendarzowych, kolejno po sobie następujących, na obszarze ograniczonym stacjami: Skierniewice, Kutno, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, Czyżew, Czeremcha, Łuków, Dęblin, Skarżysko Kamienna, Drzewica. Oferta specjalna obowiązuje również przy przejazdach autobusami lotniskowymi KM ze stacji PKP Modlin do Portu Lotniczego Warszawa – Modlin (lub odwrotnie).
  • Posiada 10-dniowy termin ważności, licząc od daty wydania lub daty wskazanej przez podróżnego.
  • Do biletu wydawany jest karnet, który należy uwierzytelnić w kasie biletowej
   lub bezpośrednio u kierownika pociągu.
  • Cena biletu jest zryczałtowana, niezależna od odległości taryfowej i wynosi 75,00 zł. Od ceny tej nie stosuje się ulg.
  • Bilet Turysty można nabyć w kasach biletowych i biletomatach.
 • Dotacje w wysokości maksymalnie do 60 000 zł

  Fundusz Solidarności z Ukrainą – dotacje na działania integracyjne w społecznościach lokalnych Fundacja Batorego zaprasza organizacje społeczne, które podejmują działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym do składania wniosków o dotację w Funduszu Solidarności z Ukrainą. Dotacje w wysokości maksymalnie do 60 000 zł otrzymać można na:   

  więcej na :

  www.batory.org.pl

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, iż na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 943)został wyznaczony termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji zgodnych z zakresemokreślonym w § 2Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(tj.Dz.U 2019r. poz.664 i 2023, 2020 r. poz. 1555), tj. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej zgodnych z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia LSR: MILA – Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności.
 • XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn

 • Decyzje podatkowe bez odręcznego podpisu

  Urząd Gminy w Troszynie informuje, że w 2023 roku decyzje podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego zamiast odręcznego podpisu będą zawierały nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

  Stosownie do obowiązującego od 1 stycznia 2016 r., art. 210 § 1a o.p. decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

  Decyzje podatkowe opatrzone powyżej opisanym podpisem maja taki sam walor ważności, jak decyzje podpisywane dotychczas odręcznie i posiadają wszystkie wymagane prawem elementy

 • Rozpoczęcie oględzin nieruchomości w obrębie miejscowości Łątczyn i Budne.

   Rozpoczęcie oględzin nieruchomości w obrębie miejscowości Łątczyn i Budne.

 • Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy

  Serdecznie zapraszamy dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”. Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek. Konkurs jest organizowany w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem konkursu jest promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” i służy upowszechnianiu wiedzy dotyczącej zapobiegania skutkom niewłaściwego magazynowania i stosowania w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji oraz zasad ochrony środowiska naturalnego. W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008–2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.

  Szczegóły w Regulaminie Konkursu znajdującym się na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl

 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1522237, odwiedzin dzisiaj: 458

Script logo