Aktualności

 • ROLNIKU!

  Przygotuj magazyny przed nowymi żniwami, sprzedaj swoje zboże i uzyskaj: dopłatę 2200 zł do hektara pszenicy z budżetu państwa,

   kukurydzy,  jęczmienia,  pszenżyta,  żyta,  owsa,  mieszanek zbożowych,  gryki, dopłatę do pozostałych zbóż tj.:  rzepaku,  rzepiku. oraz dopłatę do: Jeśli chcesz otrzymać dopłatę, to: Po szczegółowe informacje zgłoś się do powiatowego oddziału ARiMR. Robert Telus Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dopłata będzie zróżnicowana w zależności od regionu i odległości od wschodniej granicy.  Sprzedaj swoje zboże do 15 czerwca br.  Weź fakturę VAT lub VAT RR za sprzedane zboże.  Złóż wniosek w Biurze Powiatowym ARiMR w terminie 1-30 czerwca br.

 • Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn

  Dnia 18 kwietnia 2023 roku Wójt Gminy Troszynpodpisał umowy z wykonawcami na realizację inwestycji współfinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych. Zadanie zostało podzielone na dwie części: Etap I „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Troszyn” obejmuje wykonie trzech odcinków dróg gminnych:

  • Odcinek nr1-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janki Stare
  • Odcinek nr 2- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łątczyn (etap I)
  • Odcinek nr 3- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łątczyn (etap II)

  Zadanie zostanie zrealizowane przez firmę Cemex Polska Spz.o.o a wartość inwestycji wynosi 4 098 974,40 zł. Etap II zrealizuje Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp.z.o.oza kwotę 5 362 182,07zł . Prace obejmują wykonanie dwóch odcinków dróg: Odcinek nr 1 Rozbudowa drogi gminnej nr 251121W Troszyn-Choromany Odcinek nr 2-Przebudowa drogi gminnej 251120W Chrzczony-Choromany

 • Piknik edukacyjny

  W piątek 14 kwietnia w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce  odbyła się konferencja zorganizowana  przez  Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podczas której,  Wójt Gminy Troszyn –Edwin Mierzejewski oraz Skarbnik Gminy – Wioletta Jastrzębska  podpisali umowę dotacyjną, oraz odebrali czek  o wartości 30.000zł na organizację pikniku edukacyjnego.

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.

  Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2008 a 2016 r. (7 - 15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wniosek o rehabilitację leczniczą / turnus regeneracyjny (druk dostępny w placówkach terenowych oraz na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl ) należy złożyć w najbliższej jednostce KRUS, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z informacją o stanie zdrowia dziecka, oświadczeniami rodzica/opiekuna prawnego i formularzem RODO. Dziecko otrzymuje skierowanie na turnus po uprzedniej kwalifikacji przez lekarza regionalnego inspektora KRUS do odbycia rehabilitacji we wskazanym ośrodku i zatwierdzeniu przez Dyrektora Oddziału. Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS zapewnia dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Dzieci przebywają pod opieką wychowawców, którzy organizują podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz czas wolny od zajęć terapeutycznych.

 • XXXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn

  XXXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn 14.04.2023 roku godz. 10:00. Transmisja

   

   

      

   

   

   


   

   

 • Zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu

  ZAWIADOMIENIE o terminie wprowadzenia organizacji ruchu (należy złożyć, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu) Zawiadamiam, że z dniem 12.04.2023r. zostanie wprowadzona stała/czasowa* organizacja ruchu, zgodna z uzgodnieniem nr UG.7230.09.2023 z dnia 20.02.2023r. w miejscach skrzyżowań gazociągu z drogami gminnymi zlokalizowanymi na terenie Gminy Troszyn, w związku z budową przyłącza gazowego na potrzeby źródła wytwórczego CCGT w Elektrowni Ostrołęka C. • Zawiadomienie o przywróceniu stałej organizacji ruchu Zawiadamiam, że w dniu 30.06.2025r. zostanie przywrócona stała organizacja ruchu dla przedmiotowej drogi.

  Zawiadomienie

 • Konsultacje społeczne w zakresie podziału sołectw

 • Rozpoczęła się budowa gazociągu do elektrowni w Ostrołęce

  21 marca br. ruszyła budowaliczącego ok. 28 km przyłącza gazowego prowadzącego do nowego bloku energetycznego w Ostrołęce.Zgodnie z planami prace zakończą się w II kwartale przyszłego roku. To kolejny etap w realizacji kluczowego projektu wzmacniającego bezpieczeństwo energetyczne północno-wschodniejczęści naszego kraju. Gazociąg o średnicy ok.0,7m poprowadzony przez gminy: Śniadowo, Miastkowo, Troszyn, Rzekuń i Ostrołękę połączy elektrownię w Ostrołęce z transgranicznym gazociągiem, łączącym systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy. Dzięki temu możliwe będzie uruchomienie nowego, stabilnego źródła energii – bloku gazowo-parowego o mocy ok. 750MW, który będzie w stanie zasilić setki tysięcy gospodarstw domowych. Nowa ostrołęcka elektrownia to projekt kluczowydla bezpieczeństwo energetyczne północno-wschodniej części kraju.
 • KRUS zaprasza rolników na bezpłatną rehabilitację leczniczą

  KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych, bezpłatnych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu, Świnoujściu, Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Iwoniczu Zdroju i Horyńcu Zdroju. Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spełniać określone wymogi. Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać rolnicy ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie, osoby ubezpieczone na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku oraz osoby posiadające prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji,
 • Masz Głos

  Szanowni Państwo, za kilka dni rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, promująca współpracę samorządów z mieszkańcami oraz organizacjami społecznymi. Prosimy o publikację ogłoszenia o zapisach do akcji Masz Głos na stronie internetowej Państwa urzędu, w mediach społecznościowych (jeśli są prowadzone) oraz w informatorach/prasie (jeśli są wydawane). Prosimy również o rozesłanie informacji o naborze do Akcji Masz Głos do organizacji, grup czy instytucji na Państwa terenie, zajmujących się szeroko pojętą działalnością społeczną i na rzecz dobra wspólnego. Akcja Masz Głos prowadzona przez Fundację Batorego z Warszawy za najlepszą współpracę oraz realizację wspólnych inicjatyw władz lokalnych z obywatelami co roku przyznaje prestiżowe nagrody Super Samorząd i Super Głos – więcej informacji o dotychczasowych laureatach znajduje się na stronie www.maszglos.pl/o-akcji/nagroda-super-samorzad

 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1522109, odwiedzin dzisiaj: 330

Script logo