Aktualności

 • INFORMACJA DLA POSIADACZY ZWIERZĄT

  W związku z wejściem w życie w dniu 06 stycznia 2023r przepisów nowej Ustawy z dnia 04 listopada 2022r o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 2022, poz. 2727) zmieniają się niektóre zasady rejestracji zwierząt dla dotychczasowych gatunków: bydło, owce, kozy i świnie oraz wprowadza się obowiązek rejestracji kolejnych gatunków zwierząt: koniowate, wielbłądowate, jeleniowate – znakowane i zgłaszane indywidualnie, drób i jaja wylęgowe – zgłaszane grupowo.

  Szczegóły na stronie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszy

  XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn 29.12.2022 roku godz. 9:30. Transmisja

   

   

      

   

   

   


   

   

 • W centrum Troszyna zrobiło się jaśniej i przyjemniej

  Gmina Troszyn zakończyła realizację projektu pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Troszyn”. Z grantu od Polskich Sieci Elektroenergetycznych, w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zakupiono i zamontowano 6 sztuk dekoracyjnych lamp ulicznych LED. Dzięki temu poprawiono estetykę, atrakcyjność, parametry oświetlenia przestrzeni publicznej w centrum miejscowości oraz podniesiono komfort życia i poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl

  http://localhost/mc/administrator/index.php?option=com_menus&view=menu&layout=edit
 • XXXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn

  XXXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn 16.12.2022 roku godz. 13:00. Transmisja

   

   

      

   

   

   


   

   

 • Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Troszyn do 2030 roku”

  KONSULTACJE SPOŁECZNE Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1057) projekt Strategii Rozwoju Gminy Troszyn do 2030 roku podlega konsultacjom z m.in. sąsiednimi gminami ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także z mieszkańcami gminy. Celem konsultacji jest przedstawienie projektu oraz poznanie opinii interesariuszy, zebranie uwag i proponowanych zmian w jego zakresie. Wszelkie opinie i uwagi do projektu należy zgłaszać elektronicznie na adres gmina@troszyn.pl poprzez formularz dostępny wraz z projektem dokumentu załączonym poniżej. Uwagi i opinie zgłoszone po terminie, czyli z datą wpływu po dniu 19 stycznia 2023 roku, niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE. Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w formie online w dniu 10.01.2023r. o godzinie 10:00. Link do spotkania: https://us06web.zoom.us/j/89686228176?pwd=L2p3WHVPdW5KQXRQRFpHSVJzMzRQZz09. (Identyfikator spotkania: 896 8622 8176, Kod dostępu: 274449). Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie: 15.12.2022r. - 19.01.2023r.

   

 • Informacja o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

  Informacja o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Troszyn na lata 2023 – 2030. Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie informuje, że przystępuje do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Troszyn na lata 2023-2030. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, jest ustawowym obowiązkiem każdej gminy. Strategia zawiera w szczególności diagnozę sytuacji społecznej, określa cele i zadania gminy, kierunki działania, terminy realizacji zadań oraz zakładane wskaźniki realizacji poszczególnych działań.

 • Europa z naszej ulicy już po raz piąty

  Rok 2022 został przez Komisję Europejską ogłoszony Rokiem Młodzieży, dlatego też już po raz piąty zapraszamy młodzież ze szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie w ramach projektu Europa z naszej ulicy, w którym nagrodą jest wyjazd do Brukseli i spotkanie z europosłami. Organizatorem konkursu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Nabór projektów trwa do 27 stycznia 2023.

 • Rozpoczęliśmy sprzedaż węgla !

  Od dnia 28.11.2022r. (PONIEDZIAŁEK) rozpoczęliśmy sprzedaż węgla. Wyznaczonym dostawcą dla Gminy Troszyn została spółka Węglokoks S.A. Węgiel wydawany jest przez Gminę w hali Zakładu Obsługi Rolnictwa przy ul. Szkolnej.

 • Obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

  Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie – wszystkie szczegóły na stroniewww.zus.pl – link: Płatnik składek powinien założyć profil na PUE ZUS PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej.

 • Nabór wniosków o przyznanie pomocy

  Szanowni Państwo, Informuję, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy : * nr III/2022 na operacje dotyczące Przedsięwzięcia Zasoby a Przedsiębiorczość (podejmowanie działalności gospodarczej) oraz * nr I/2022/G na operacje dotyczące Przedsięwzięcia ISKRA - Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności (granty) w ramach poddziałania 19.2 "Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20147-2020.

  Szczegóły na stronie internetowej LGD

  https://zascianekmazowsza.pl/

 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1331885, odwiedzin dzisiaj: 604

Script logo