Aktualności

 • XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn

   

  XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn

   

   

  XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn 29.11.2021 roku godz. 10:00. Transmisja

   

   


   

   

 • Kontrole palenisk w gminie Troszyn

  W związku z koniecznością przestrzegania przez mieszańców gminy zakazu spalania odpadów w użytkowanych urządzeniach grzewczych oraz rozpoczynającym się sezonem grzewczymw najbliższych tygodniach pracownicy Urzędu Gminy w Troszynie przeprowadzą planowane kontrole palenisk w gospodarstwach domowych pod kątem przestrzegania tzw. Ustawy antysmogowej Województwa Mazowieckiego. Kontrole będą wykonywane na podstawie upoważnienia udzielonego pracownikom Urzędu Gminy przez Wójta Gminy, działając w oparciu o zapisy art.379 i 380 Prawa ochrony środowiska. Kontrole te połączone będą z akcją informacyjną dotyczącą możliwości ubiegania się o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, konieczności inwentaryzacji źródeł ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz obowiązujących przepisów. Kontrole nieruchomości zostaną wybrane w drodze losowania.
 • Plac rekreacyjny w Kleczkowie jest już gotowy!

  Mieszkańcy Kleczkowa mogą się cieszyć z nowej przestrzeni! W ramach działań, zagospodarowano plac rekreacyjny, stworzono siłownię plenerową oraz altanę na działce przy zabytkowym Kościele św. Wawrzyńca oraz Szkoły Podstawowej. Społeczność skorzysta dodatkowo m.in. z nowego chodnika i zadba o środowisko, korzystając ze stacji segregacji śmieci. Realizacja projektu pozwoliła na stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej, zachęcającej do odpoczynku, spotkań i aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Działania zwiększyły również estetykę i atrakcyjność miejscowości dla turystów. Inwestycja została przeprowadzona dzięki pomysłowi naszej gminy nagrodzonego w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dziękujemy za to wsparcie!
 • Ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej

  Ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

  Wymagania:

 • Program Wieloletni "Senior+"

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie przystąpił do realizacji Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2021 jest on finansowany ze środków z budżetu państwa.

  Z pobytu w ośrodku wsparcia dziennego Klub Seniora Senior+ w Troszynie korzysta 10 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ z terenu gminy Troszyn. Wartość otrzymanego dofinansowania na realizację Programu wynosi: 21 360,00 zł. Termin realizacji: do 31 grudnia 2021 r. Głównym celem Programu jest: zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

 • XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn

   

  XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn

   

   

  XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn 09.11.2021 roku godz. 10:00. Transmisja

   

   


   

   

 • Niepodległa

  Szanowni Państwo, zapraszamy do korzystania na stronach internetowych i w mediach społecznościowych z okolicznościowego spotu zapraszającego do uczczenia Narodowego Święta Niepodległości i zaśpiewania wspólnie Mazurka Dąbrowskiego. Do świętowania zapraszają polscy olimpijczycy.

 • Polski Ład

  Na konferencji w Ostrowi Mazowieckiej wręczono promesy samorządom z powiatu ostrołęckiego i ostrowskiego.

  W poniedziałek, 25 października w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się konferencja dotycząca ogłoszenia wyników pierwszego naboru w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład. W spotkaniu wzięli udział minister cyfryzacji Marek Zagórski, poseł Henryk Kowalczyk oraz senator Robert Adam Mamątow. Gmina Troszyn otrzymała promesę 6 100 000 zł na rozwój infrastruktury kulturalnej.

   

 • Rejestr wypasu

  W 2021 roku rejestr wypasu składamy tylko elektronicznie w aplikacji eWniosekPlus. Wykorzystaj nową funcjonalność składanie dokumentów uzupełniających. Na stronie internetowej ARiMR, pod adresem: Znajduje się dokładna instrukcja składania dokumentów: „Dokumenty uzupełniające z zakresie płatności PRSK RE DZ”. TERMIN NA ZŁOŻENIE REJESTRU WYPASU: od 16 października do 02 listopada 2021 roku.

 • Tworzenie grup producentów i organizacji producentów – można składać wnioski

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Nabór potrwa do 30 listopada 2021 r. Już po raz dziesiąty grupy i organizacje producentów mogą starać się o dofinasowanie z budżetu PROW 2014-2020. Podmioty, które chcą złożyć wniosek, muszą działać jako przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i spełniać określone warunki. Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów.
 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1415675, odwiedzin dzisiaj: 26

Script logo