Aktualności

 • 35,5 mln zł pomocy dla pszczelarzy – zapowiedź naboru

  Od 1 kwietnia do 31maja 2022 r.o dodatkowe środki finansowe będą się mogli ubiegać hodowcy pszczół. To już kolejny rok, gdy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje takie wsparcie. Ma ono charakter pomocy de minimis w rolnictwie. O todofinansowanie, podobnie jak w ubiegłym roku,będą się moglistarać pszczelarzeprowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewidencji producentów nadany przez Agencję. Jeżeli hodowca pszczół chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany wARiMR,musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie. Wsparciewynosi 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR. Wzory dokumentów zostaną udostępnione na stronie Agencji w dniu rozpoczęcia naboru czyli 1 kwietnia 2022 r.
 • XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn

   

  XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn

   

   

  XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn 04.03.2022 roku godz. 10:00. Transmisja

   

   


   

   

 • Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego

  Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

 • Strategia Rozwoju Gminy Troszyn do 2030. Ankieta

  Szanowni Państwo,

  Przekazujemy aktywny link do ankiety do udostępnienia dla mieszkańców:https://gminatroszyn.webankieta.pl 

  Firma Oficyna Profilaktyczna na zlecenie Gminy Troszyn realizuje Strategię Rozwoju Gminy Troszyn do 2030 roku. W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy. Poprzez przygotowany specjalny link, mają Państwo możliwość wypełnienia ankiety anonimowo i bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera lub innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć "wyślij"."

 • Tarcza Antyinflacyjna – wzór informacji i zakres

  Tarcza Antyinflacyjna – wzór informacji i zakres • Uchwalona przez Sejm Tarcza Antyinflacyjna 2.0. przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT na niektóre towary.

  • To paliwa, autogaz, ciepło i energia elektryczna.

  • Ponadto wprowadzi ona zerowy VAT na żywność, gaz ziemny oraz nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej.

  • Obniżki będą obowiązywać od 1 lutego 2022 r. na okres sześciu miesięcy, tj. do końca lipca 2022 r. Zakres Tarczy 2.0. – dodatkowe wyjaśnienia

 • Nabór na wolne stanowisko

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie ogłasza II nabór kandydatów na stanowisko Kierownik Klubu Senior + w Troszynie utworzonego w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior +” na lata 2015 -2020
 • Konkurs dla dzieci

  Informacje o konkursie dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym organizowanym przez KRUS.

 • Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy

  Zapraszamy dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Konkurs jest organizowany w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem konkursu jest promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” i służy upowszechnianiu wiedzy o zagrożeniach wypadkowych związanych z upadkami osób w gospodarstwach rolnych. Działanie jest częścią kampanii prewencyjnej „Rola rolnika, by upadku unikał”.

 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje o realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)" Projekt jest realizowany w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
 • Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)

  Ogłoszenie o rozpoczęciu realizacji projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)"
 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1415685, odwiedzin dzisiaj: 36

Script logo