Aktualności

 • Konsultacje społeczne w zakresie podziału sołectw

 • Rozpoczęła się budowa gazociągu do elektrowni w Ostrołęce

  21 marca br. ruszyła budowaliczącego ok. 28 km przyłącza gazowego prowadzącego do nowego bloku energetycznego w Ostrołęce.Zgodnie z planami prace zakończą się w II kwartale przyszłego roku. To kolejny etap w realizacji kluczowego projektu wzmacniającego bezpieczeństwo energetyczne północno-wschodniejczęści naszego kraju. Gazociąg o średnicy ok.0,7m poprowadzony przez gminy: Śniadowo, Miastkowo, Troszyn, Rzekuń i Ostrołękę połączy elektrownię w Ostrołęce z transgranicznym gazociągiem, łączącym systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy. Dzięki temu możliwe będzie uruchomienie nowego, stabilnego źródła energii – bloku gazowo-parowego o mocy ok. 750MW, który będzie w stanie zasilić setki tysięcy gospodarstw domowych. Nowa ostrołęcka elektrownia to projekt kluczowydla bezpieczeństwo energetyczne północno-wschodniej części kraju.
 • KRUS zaprasza rolników na bezpłatną rehabilitację leczniczą

  KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych, bezpłatnych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu, Świnoujściu, Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Iwoniczu Zdroju i Horyńcu Zdroju. Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spełniać określone wymogi. Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać rolnicy ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie, osoby ubezpieczone na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku oraz osoby posiadające prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji,
 • Masz Głos

  Szanowni Państwo, za kilka dni rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, promująca współpracę samorządów z mieszkańcami oraz organizacjami społecznymi. Prosimy o publikację ogłoszenia o zapisach do akcji Masz Głos na stronie internetowej Państwa urzędu, w mediach społecznościowych (jeśli są prowadzone) oraz w informatorach/prasie (jeśli są wydawane). Prosimy również o rozesłanie informacji o naborze do Akcji Masz Głos do organizacji, grup czy instytucji na Państwa terenie, zajmujących się szeroko pojętą działalnością społeczną i na rzecz dobra wspólnego. Akcja Masz Głos prowadzona przez Fundację Batorego z Warszawy za najlepszą współpracę oraz realizację wspólnych inicjatyw władz lokalnych z obywatelami co roku przyznaje prestiżowe nagrody Super Samorząd i Super Głos – więcej informacji o dotychczasowych laureatach znajduje się na stronie www.maszglos.pl/o-akcji/nagroda-super-samorzad

 • Dokumentowanie właściwego stosowania środków ochrony roślin

  Szanowni Państwo z uwagi na zauważalną poprawę sytuacji epidemiologicznej w kraju należy oczekiwać przywrócenia obowiązków posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz badania sprzętu do stosowania tych środków przez producentów rolnych. Zawieszenie sankcjonowania braku spełnienia wymogów w ww. zakresie wynika z art. 15zzzzy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) W przypadku zniesienia stanu zagrożenia epidemiologicznego czas na uzupełnienie kwalifikacji w zakresie szkoleń oraz przeprowadzenie badań sprzętu będzie wynosił 30 dni. Mając na uwadze szeroko rozumiane bezpieczeństwo żywnościowe proszę o powyższym poinformowanie producentów rolnych ze szczególnym uwzględnieniem sołtysów. Aktualne informacje i komunikaty dostępne są na stronie : www.piorin.gov.pl

 • XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn

 • Program Odbudowy Zabytków

  Ogłoszenia Wójta Gminy Troszyn o naborze wstępnych wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków .W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Troszyn ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

  Szczegóły i załaczniki na stronie BIP: Program Odbudowy Zabytków

 • Bilet Turysty

  Bilet Turysty to sezonowa oferta specjalna obowiązująca w trakcie ferii zimowych, czyli od 11 do 26 lutego 2023 r.

  • to bilet sieciowy imienny uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KM przez trzy dowolnie wybrane dni w ciągu 10 dni kalendarzowych, kolejno po sobie następujących, na obszarze ograniczonym stacjami: Skierniewice, Kutno, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, Czyżew, Czeremcha, Łuków, Dęblin, Skarżysko Kamienna, Drzewica. Oferta specjalna obowiązuje również przy przejazdach autobusami lotniskowymi KM ze stacji PKP Modlin do Portu Lotniczego Warszawa – Modlin (lub odwrotnie).
  • Posiada 10-dniowy termin ważności, licząc od daty wydania lub daty wskazanej przez podróżnego.
  • Do biletu wydawany jest karnet, który należy uwierzytelnić w kasie biletowej
   lub bezpośrednio u kierownika pociągu.
  • Cena biletu jest zryczałtowana, niezależna od odległości taryfowej i wynosi 75,00 zł. Od ceny tej nie stosuje się ulg.
  • Bilet Turysty można nabyć w kasach biletowych i biletomatach.
 • Dotacje w wysokości maksymalnie do 60 000 zł

  Fundusz Solidarności z Ukrainą – dotacje na działania integracyjne w społecznościach lokalnych Fundacja Batorego zaprasza organizacje społeczne, które podejmują działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym do składania wniosków o dotację w Funduszu Solidarności z Ukrainą. Dotacje w wysokości maksymalnie do 60 000 zł otrzymać można na:   

  więcej na :

  www.batory.org.pl

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, iż na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 943)został wyznaczony termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji zgodnych z zakresemokreślonym w § 2Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(tj.Dz.U 2019r. poz.664 i 2023, 2020 r. poz. 1555), tj. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej zgodnych z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia LSR: MILA – Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności.
 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1415016, odwiedzin dzisiaj: 938

Script logo