Decyzje podatkowe bez odręcznego podpisu

Urząd Gminy w Troszynie informuje, że w 2023 roku decyzje podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego zamiast odręcznego podpisu będą zawierały nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

Stosownie do obowiązującego od 1 stycznia 2016 r., art. 210 § 1a o.p. decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

Decyzje podatkowe opatrzone powyżej opisanym podpisem maja taki sam walor ważności, jak decyzje podpisywane dotychczas odręcznie i posiadają wszystkie wymagane prawem elementy

  • Licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 1688337, odwiedzin dzisiaj: 1275

Script logo