Aktualności

 • Dofinansowanie z budżetu samorządu województwa

  W czwartek 18 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce Wójt Gminy Troszyn Edwin Mierzejewski oraz Skarbnik Gminy Wioletta Jastrzębska podpisali umowyo udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego. W ramach zadań: ,,Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023’’ – „Mazowsze dla Sołectw 2023”,Gmina Troszyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 57 597 zł, na wsparcie dla sołectw: Kleczkowo, Budne, Milewo Łosie, Siemiątkowo, Janki Stare-Rabędy , Ojcewo. Zadanie ,,Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” została przyznana dotacja w kwocie 100 000 zł, na przebudowę drogi gminnej –ul. Mickiewicza w miejscowości Zamość. Mazowiecki Instrument Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” to nowy program wsparcia samorządu województwa, dzięki któremu Gmina otrzymała 300 000 zł , na zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn

 • SAMOOBRONA KOBIET - ZAUFAJ WOJSKU - WCR w Ostrołęce.

  SZANOWNE PANIE, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ostrołęce oraz 2 Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnych zajęciach z samoobrony dla kobiet. Zajęcia odbędą się w dniach 27 i 28 maja 2023 roku na boisku sportowym „Orlik” w parku miejskim w Przasnyszu przy ul. Wojskowej, w wymiarze 4 x 45 minut w wybranym przez uczestniczki dniu (w godz. 10.00 – 13.30, w tym 30 min przerwy na zapoznanie się z materiałami na temat zdrowego stylu życia, a także szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy). Szczegóły dotyczące organizowanego przedsięwzięcia, regulamin, wzory zgłoszenia uczestnictwa i oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostrołęce pod adresem: https://wcrostroleka.wp.mil.pl

  Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 727 016 175 lub 261 384 419.

 • Nowa Strategia

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (LGD) informuje, że nadal trwa partycypacyjny tj. z udziałem lokalnej społeczności proces budowania nowej lokalnej strategii rozwoju dla obszaru gmin: Czerwin, Długosiodło, Goworowo, Rzekuń i Troszyn.
  W związku z ubieganiem się o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027 LGD zobowiązana jest opracować strategię rozwoju obszaru, na którym działa. Nowa Strategia będzie wyznaczać zakresy wsparcia, jakie beneficjenci będą mogli uzyskać za pośrednictwem LGD„Zaścianek Mazowsza”. Dlatego ważne jest, żeby jak najwięcej osób i podmiotów z obszaru LGD włączyło się w prace nad opracowaniem tego dokumentu. Budowanie strategii obejmuje m.in. definiowanie potrzeb i problemów obszaru, określenie celów i ustalenie ich hierarchii, poszukiwanie rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii, formułowanie wskaźników realizacji LSR, identyfikację grup docelowych strategii. Do chwili obecnej LGD przeprowadziła szereg spotkań konsultacyjnych, warsztatów, wywiadów, powołała Zespół ds. opracowania LSR, zebrała ankiety i fiszki projektoweoraz prowadzi punkt konsultacyjny.

  Zebrane podczas spotkań z mieszkańcami materiały posłużyły do opracowania propozycji zapisów do nowej LSR. Sporządzone materiały do konsultacji oraz karty uwag znajdują się na stronie internetowej www.zascianekmazowsza.pl w zakładce „przygotowanie nowej strategii”. Zachęcamy do włączenia się w proces budowania strategii,zapoznania się z materiałami oraz składanie ewentualnych uwag do 29 maja 2023 roku.

 • Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych

  Inwentaryzacja  zbiorników bezodpływowych

  Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych

 • UWAGA STRAŻACY! KONKURS!

  UWAGA STRAŻACY! KONKURS!

  Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023 Ogólnopolski Konkurs FLORIANY poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych środowisk. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności.

 • INFORMACJA O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

  Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 877), Gmina Troszyn informuje, o sprzedaży końcowej węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do całkowitego wyprzedania pozostałego niesprzedanego paliwa stałego nabytego na podstawie umowy, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r., poz. 2236 z późn. zm.). Osoba fizyczna w gospodarstwie domowym może złożyć wniosek o zakup paliwa stałego lub wniosek o wydanie zaświadczenia, wystawionego przez Wójta , o którym mowa w art. 13 ustawy, od 10 maja do 30 czerwca 2023r. Wnioski o zakup rozpatrywane są przez gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej. Przepisy również przewidują, że przy sprzedaży końcowej nie będzie limitów ilościowych dla jednego gospodarstwa domowego. Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej wynosi:

  ORZECH – 14,58 t

  GROSZEK- 24,52 t.

  Cena paliwa stałego za tonę - 2000 złotych brutto. Sprzedaż końcowa będzie prowadzona do 31 lipca 2023r.

 • Święto Konstytucji 3 Maja

  Troszyński amfiteatr stał się centrum wydarzeń związanych z obchodami uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja. Piękna akademia oraz układy taneczne zorganizowane przez dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Troszynie ,Szkoły Podstawowej w Kleczkowie oraz Samorządowego Przedszkola w Troszynie przypomniały mieszkańcom nie tylko o znaczeniu wolności w naszym obywatelskim życiu, ale też o naszych obowiązkach wobec Ojczyzny.

 • Otwarcie Amfiteatru w Troszynie

  Dnia 30 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie Amfiteatru w Troszynie. W otwarciu obiektu udział wzięli:  Wójt Gminy Troszyn Edwin Mierzejewski,Starosta Powiatu Ostrołęckiego Stanisław Kubeł, Wicestarosta Powiatu Ostrołęckiego Krzysztof Parzychowski,Radna Powiatu Ostrołęckiego Zofia Napiórkowska, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski, Komendant Miejskiej Policji w Ostrołęce Mirosław Olszewski, Przewodniczący Rady Gminy Troszyn Zenon Mierzejewski oraz Proboszcz parafii Ks.Tadeusz Siedlecki. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele, po której nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Wójt Gminy Edwin Mierzejewski opowiedział krótko o inwestycji oraz zaprosił wszystkich zebranych na świętowanie Dnia Konstytucji 3 Maja w nowo otwartym obiekcie. Głos zabrali również zaproszeni goście, gratulując Wójtowi oraz gminie powstania tak dużego przedsięwzięcia, jakim jest amfiteatr. Po części oficjalnej wystąpiły grupy artystyczne działające przy Centrum Kultury w Troszynie i klub Seniora Senior + w Troszynie. Goście mogli również podziwiać występ tańca towarzyskiego,koncert  kapeli Przekrój oraz występ zespołu Diadem Beat. Gwiazdą wieczoru był wokalista Miły Pan wykonujący muzykę z pogranicza gatunków disco polo i dance.

 • ROLNIKU!

  Przygotuj magazyny przed nowymi żniwami, sprzedaj swoje zboże i uzyskaj: dopłatę 2200 zł do hektara pszenicy z budżetu państwa,

   kukurydzy,  jęczmienia,  pszenżyta,  żyta,  owsa,  mieszanek zbożowych,  gryki, dopłatę do pozostałych zbóż tj.:  rzepaku,  rzepiku. oraz dopłatę do: Jeśli chcesz otrzymać dopłatę, to: Po szczegółowe informacje zgłoś się do powiatowego oddziału ARiMR. Robert Telus Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dopłata będzie zróżnicowana w zależności od regionu i odległości od wschodniej granicy.  Sprzedaj swoje zboże do 15 czerwca br.  Weź fakturę VAT lub VAT RR za sprzedane zboże.  Złóż wniosek w Biurze Powiatowym ARiMR w terminie 1-30 czerwca br.

 • Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn

  Dnia 18 kwietnia 2023 roku Wójt Gminy Troszynpodpisał umowy z wykonawcami na realizację inwestycji współfinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych. Zadanie zostało podzielone na dwie części: Etap I „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Troszyn” obejmuje wykonie trzech odcinków dróg gminnych:

  • Odcinek nr1-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janki Stare
  • Odcinek nr 2- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łątczyn (etap I)
  • Odcinek nr 3- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łątczyn (etap II)

  Zadanie zostanie zrealizowane przez firmę Cemex Polska Spz.o.o a wartość inwestycji wynosi 4 098 974,40 zł. Etap II zrealizuje Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp.z.o.oza kwotę 5 362 182,07zł . Prace obejmują wykonanie dwóch odcinków dróg: Odcinek nr 1 Rozbudowa drogi gminnej nr 251121W Troszyn-Choromany Odcinek nr 2-Przebudowa drogi gminnej 251120W Chrzczony-Choromany

 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1688264, odwiedzin dzisiaj: 1202

Script logo