Aktualności

 • Informacja o badaniach rolnych

  Ankieterzy pomogą rolnikom. Rusza druga faza ważnych badań statystycznych

  Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju odbywają się istotne dla polskiego rolnictwa badania statystyczne. Obowiązek udziału w nich mają wylosowane gospodarstwa rolne. Jeśli rolnik nie wypełnił do 16 czerwca formularza przez Internet, porozmawia teraz osobiście lub telefonicznie z ankieterem.

  1 czerwca rozpoczęły się dwa ogólnopolskie badania rolnicze: zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (formularz R-SGR) oraz badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S). Każde wylosowane gospodarstwo rolne otrzymało list Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ma obowiązek udziału we wskazanych w liście badaniach.

 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym 2023

  Od 21 do 25 czerwca na terenie powiatu Ostrołęckiego będą się odbywać Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym 2023. Zgłoszenia do czwartkowego, sobotniego i niedzielnego wyścigu w kategorii Amator, Masters, Samorządowiec, Dzieci (przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych) przyjmowane są w biurze zawodów (miejsce startu) ul. Witosa 1, Ostrołęka, najpóźniej na godzinę przed startem. Zachęcamy wszystkich do kibicowania i przybycia na strefę kibica znajdująca się przy pizzerii w Troszynie. Więcej informacji na stronie https://www.mistrzostwapolskiostroleka2023.pl

   

 • Ekologiczny Piknik Rodzinny

  W niedzielne popołudnie 18 czerwca odbył się Ekologiczny Piknik Rodzinny zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Troszynie oraz Wójta Gminy Troszyn, który honorowy patronat objęła Minister Klimatu i Środowiska, Pani Anna Moskwa. Program wydarzenia przewidywał wiele atrakcji m.in. pokaz iluzjonisty, występ mistrza sztuki cyrkowej oraz występ kabaretu „PAKA”. Dzieci oraz młodzież mogły uczestniczyć w konkursach, oraz warsztatach tematycznych, które poszerzyły i przybliżyły ich wiedzę na temat ekologii. Wydarzenie udało się zorganizować dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w wysokości 30 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. ”Organizacja pikniku rodzinnego„ pt.: Segreguje, nie marnuję”. Po zakończonym pikniku po raz pierwszy zostało uruchomione kino plenerowe. Zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć na stronie : https://to.com.pl/ekologiczny-piknik-rodzinny-w-troszynie-18062023-zdjecia/ar/c1-17645347

 • Wybory ławników na kadencję 2024-2027

  Wybory ławników na kadencję 2024-2027

  Uprzejmie informujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych na kadencję 2024-2027. Przy wyborach ławników zastosowanie mają przepisy art. 158 Rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z 2022 r. poz. 2642, z 2023 r. poz. 289, 614).

  Tryb zgłaszania kandydatów na ławników:

  Zgodnie z art. 162 § 1 usp kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

  TER­MIN ZGŁA­SZA­NIA KAN­DY­DA­TÓW UPŁY­WA 30 czerw­ca 2023 roku

 • XL Zwyczajna Sesji Rady Gminy Troszyn

 • Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR)

  Szanowni Państwo,

  16 czerwca br. upływa termin samodzielnego wypełnienia formularza przez Internet https://badaniarolne2023.stat.gov.pl [1] związanego z trwającymi badaniami rolniczymi realizowanymi przez Główny Urząd
  Statystyczny.

  szczegóły

 • WOJSKOWY DYŻUR INFORMACYJNY

  Urząd Gminy w Troszynie 20.06.2023r.

 • Zakaz wstępu do lasu

  Informuję, iż w związku z bardzo dużym zagrożeniem pożarowym, Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrołęka wprowadził w dniu dzisiejszym zakaz wstępu do lasu. W załączeniu przesyłam zarządzenie nr21/2023, oraz obwieszczenie. Z poważaniem Przemysław Kacperek St. specjalista ds. gospodarki towarowej, ochrony lasu, ochrony ppoż.

  Informacja szczegółowa

 • Ruszają ważne badania polskiego rolnictwa!

  Ruszają ważne badania polskiego rolnictwa! Skorzystaj z formularza on-line Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju zostaną przeprowadzone istotne dla polskiego rolnictwa badania statystyczne wśród wylosowanych gospodarstw rolnych. Tylko w ciągu pierwszych dwóch tygodni będzie można przekazać wymagane informacje przez Internet. 1 czerwca rozpoczną się dwa ogólnopolskiebadania: zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (formularz R-SGR) oraz badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S). Obowiązek udziału w danym badaniu ma każde wylosowane gospodarstwo rolne.
 • INFORMACJA O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

  Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 877), Gmina Troszyn informuje, o sprzedaży końcowej węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do całkowitego wyprzedania pozostałego niesprzedanego paliwa stałego nabytego na podstawie umowy, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r., poz. 2236 z późn. zm.). Osoba fizyczna w gospodarstwie domowym może złożyć wniosek o zakup paliwa stałego lub wniosek o wydanie zaświadczenia, wystawionego przez Wójta , o którym mowa w art. 13 ustawy, od 10 maja do 30 czerwca 2023r. Wnioski o zakup rozpatrywane są przez gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej. Przepisy również przewidują, że przy sprzedaży końcowej nie będzie limitów ilościowych dla jednego gospodarstwa domowego. Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej wynosi: ORZECH – 14,58 t GROSZEK- 24,52 t. Cena paliwa stałego za tonę - 2000 złotych brutto. Sprzedaż końcowa będzie prowadzona do 31 lipca 2023r.
 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1688309, odwiedzin dzisiaj: 1247

Script logo