Sołectwa w naszej gminie Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
Urząd Gminy Aktualności Oświata Do pobrania Galeria Kultura Rada Gminy

Wójt

Edwin Mierzejewski

Sekretarz

Małgorzata Płóciennik

Skarbnik

Wioletta Jastrzębska

Referaty:

 • referat planowania i finansów

Samodzielne stanowiska do spraw:

 • budownictwa
 • drogownictwa
 • handlu, usług, komunikacji i oświaty
 • kadr i obsługi kasy
 • ochrony środowiska i gospodarki mieniem komunalnym
 • promocji, rozwoju, zdrowia oraz obsługi Rady i Wójta
 • wojskowych, obronnych i rolnictwa
 • sekretarka urzędu

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

Jednostki organizacyjne

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej
  07-405 Troszyn
  Ul. Słowackiego 13
  Kierownik OPS - Agnieszka Kożubowska
  tel. 029 7671003

 2. Zakład Obsługi Rolnictwa
  07-405 Troszyn
  Ul. Szkolna 7
  Kierownik ZOR - Zdzisław Kołota
  tel. 029 7671040

 3. Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkola w Troszynie
  07-405 Troszyn
  Ul. Szkolna 4
  Kierownik ZOEASiP - Barbara Dobkowska
  tel. 029 7671075
 4. Żłobek Samorządowy w Troszynie
  07-405 Troszyn, ul. Słowackiego 4C
  tel. 029 646 30 65
  Dyrektor: Edyta Ginalska
  Otwarcie żłobka w Troszynie


Urząd Gminy w Troszynie 07-405 Troszyn ul. Słowackiego 13 tel. 029 7671053