Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie .