Urząd Gminy w Troszynie.

Finansowany w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego - państwowy fundusz celowy.

fs