Aktualności

 • USUWANIE FOLI ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

  Szanowni Państwo, Urząd Gminy w Troszynie ma możliwość otrzymania 100% dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Chodzi m. in. o siatki i sznurki do owijania bel, opakowania po nawozach i typu Big- Bag.

  Jest to pilotażowy program, w którym biorą udział gminy: Rzekuń, Czerwin, Goworowo, Troszyn, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń oraz Wąsewo. Aby wziąć udział w całkowicie darmowym programie należy zadzwonić do Urzędu Gminy w Troszynie pod nr 29 767 31 68 lub zgłosić bezpośrednio w pokoju 15 orientacyjną masę (w kg) posiadanych w/w odpadów rolniczych do dnia 7 czerwca 2019 r. Podanie ilości w/w odpadów pomoże określić zapotrzebowanie na te usługę w Nasze Gminie.

  Wójt Gminy Troszyn mgr inż. Edwin Mierzejewski

 • Prezydent RP odznaczył Wójta Gminy Troszyn

  Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla rozwoju samorządu terytorialnego oraz w działalności na rzecz społeczności lokalnej. Wójt Gminy Troszyn Pan Edwin Mierzejewski odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności społecznej i samorządowej.

  Galeria

  Więcej stronie: Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  źródło zdjęcia: oficjalny serwis fotograficzny Kancelarii Prezydenta RP

   

 • VI Sesja Rady Gminy w Troszynie

 • Spotkanie w sprawie pilotażu programu dotyczącego finansowania usuwania folii rolniczych

  Przedstawiciele siedmiu gmin rozmawiali w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o założeniach nowego pilotażowego programu priorytetowego dotyczącego finansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Spotkanieodbyło się w czwartek (23 maja br.) w Warszawie, w siedzibie NFOŚiGW. Do dyskusji na temat procedury sporządzania i składania wniosków o dofinansowanie, zostały zaproszone gminy, które będą brały udział w pilotażu Narodowego Funduszu, a są to: Czerwin, Goworowo, Ostrów Mazowiecka, Rzekuń, Stary Lubotyń, Troszyn i Wąsewo. Była to też okazja do przedstawienia ewentualnych zidentyfikowanych problemów związanych z wdrażaniem programu.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Troszynie

 • W DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA

  Do 2021 roku ze sklepów znikną plastikowe jednorazówki (patyczki higieniczne, plastikowe widelce, noże, łyżki, talerze, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki do balonów, pojemniki do żywności i styropianowe kubeczki). Dodatkowo do 2025 r. co najmniej 55 proc. odpadów komunalnych (pochodzących z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw) będzie musiało zostać poddanych recyklingowi, a cel ten w kolejnych latach będzie dalej wzrastał. Ostatnie dane GUS wskazują, że w 2017 r. było to nieco poniżej 27%1 . Powyższe zmiany nie będą możliwe jeśli producenci nie będą ekoprojektować, a konsumenci nie zmienią swoich nawyków tak, by poprawnie segregować i nie generować niepotrzebnych odpadów

 • Życzenia Wielkanocne

  Pełnych radości, pokoju
  Świąt Wielkiej Nocy oraz wiele pomyślności i sukcesów
  Życzy Państwu

  Wójt Gminy

  Edwin Mierzejewski

 • Informacja o szkoleniach

  Szanowni Partnerzy LGD, zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie informacji na temat planowanych szkoleń skierowanych do mieszkańców gmin: Czerwin, Goworowo, Rzekuń Rzewnie i Troszyn. Szczegóły zawiera załączona informacja o szkoleniach.

  Z poważaniem

  Anna Tyszka dyrektor biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" ul. Polna 15, 07-405 Troszyn Tel./faks 297-671-825

 • Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2004 a 2012 r. (7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników . Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą (druk dostępny w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych oraz na stronie internetowej KRUS www.krus.aov.pl ) należy złożyć w najbliższej jednostce KRUS, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z informacją o stanie zdrowia dziecka i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego.
 • Ostrzeżenie meteorologiczne

 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1522149, odwiedzin dzisiaj: 370

Script logo