Sołectwa w naszej gminie Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
Urząd Gminy Aktualności Oświata Do pobrania Galeria Kultura Rada Gminy

formularze:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Informacje:


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TROSZYN o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy określa obowiązujący od 2002 roku PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TROSZYN Każdy ma prawo w granicach określających ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do :

  1. zagospodarowania terenu do którego ma tytuł prawny zgodnie z warunkami ustalonymi w planie zagospodarowania przestrzennego
  2. ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych Przed przystąpieniem do zagospodarowania działki i wykonaniem projektu budowlanego w Urzędzie Gminy (pokój nr 14 ) należy sprawdzić warunki zagospodarowania. Można też tu uzyskać wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego po wniesieniu opłaty skarbowej na konto gminy : 90 8915 1013 0010 0003 2000 0010 BS w Goworowie Oddział w Troszynie zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej ( Dz. U Nr 225 poz. 1635 ) .

Przetargi:

  1. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu
  2. Dot. dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowych dla wsi Rabędy i dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowych dla wsi Zapieczne
  3. Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Kurpie Szlacheckie dług. 0,4 km.
  4. Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Choromany dług. 0,2 km.
  5. Przebudowa drogi transportu rolnego w miejsc. Budne dług. 0,7 km
  6. Przebudowa drogi gminnej Mieczki Ziemaki - Zawady dług. 2,56 km
  7. Przebudowa drogi gminnej Troszyn - Janochy dług. 2,81 km
Owocna edukacja
Urząd Gminy w Troszynie 07-405 Troszyn ul. Słowackiego 13 tel. 029 7671053 e-mail: gmina@troszyn.pl

Urząd Gminy w Troszynie 07-405 Troszyn ul. Słowackiego 13 tel. 029 7671053