Urząd Gminy w Troszynie.

Gospodarka komunalna 2018r.

Selektywna zbiórka odpadów

Plik pdf. Otwórz

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Plik pdf. Otwórz

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 01.03.2018 r.

Plik pdf. Otwórz